Knihy

Kniha Public relations a zpravodajství

Novou recenzovanou monografii věnovanou vztahům s médii vydalo na přelomu roku zlínské nakladatelství odborné literatury VeRBuM. Kniha nazvaná Public relations a zpravodajství popisuje hlubokou proměnu současných médií, a zejména vliv internetu a sociálních sítí na zpravodajství a každodenní novinářskou práci.

Autor Jan Tomandl, brněnský novinář a odborník na vztahy s médii, řadí k hlavním vývojovým trendům třeba internetizaci, deprofesionalizaci, bulvarizaci, zrychlování nebo fragmentaci zpravodajství. Pro každý z trendů autor formuluje soubor opatření a doporučení, jimiž by se měli řídit profesionálové v public relations a tiskoví mluvčí, pokud chtějí úspěšně spolupracovat s médii a dosahovat příznivé publicity.

„V celé knize vycházím z přesvědčení, že podmínkou úspěšné komunikace s novináři je pochopení zákonitostí současných médií a poznání rutiny mediálních profesionálů,“ uvedl autor, který už v roce 2011 vydal populárně zaměřenou příručku Jak účinně oslovit média. V nové knize k tématu přistupuje z perspektivy mediální vědy a teorie marketingové komunikace.

Kniha dává nahlédnout také do zákulisí současné žurnalistiky – popisuje důsledky personálních škrtů v redakcích, vysvětluje, jak funguje výběr zpráv a jakou roli hraje vizuální stránka událostí při jejich zařazení do zpravodajství. Kromě vlastních zkušeností vychází autor také z výsledků dotazníkového šetření, které jasně ukazuje, co současní čeští novináři očekávají a co skutečně dostávají od tiskových mluvčích a PR agentur. Těm kniha doporučuje, aby neustrnuli u starých metod. „Pokud se významným způsobem mění současná zpravodajská média, jejich technologická podstata, jazyk i publikum, musí se měnit také metody media relations, jejichž cílem je ovlivnit agendu médií a získat publicitu,“ napsal autor.

– red –

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *