ICT

SAS Visual Analytics IT produktem roku 2013

Redakce časopisu Computerworld vyhlásila finalisty letošního, již sedmého, ročníku soutěže IT PRODUKT ROKU 2013. V kategorii Podnikový software bylo zvoleno řešení Visual Analytics společnosti SAS, celosvětového leadera v oblasti Business Analytics. Uživatelsky orientované řešení umožňuje rychle analyzovat velké množství dat, odhalovat trendy a predikovat jejich budoucí vývoj, což pomáhá firmám zvyšovat svoje výnosy.

„Základním rysem SAS Visual Analytics je jeho jednoduché a intuitivní ovládání. Ať jste v roli manažera, který potřebuje přehledně vizualizovat výkonnost svého týmu nebo v roli analytika, který zkoumá nové trendy a závislosti, vždy oceníte způsob, jak jsou vám data překládána. SAS se analýzou dat zabývá více než 30 let, a to nejlepší nyní vložil do tohoto řešení,“ přiblížil klíčový nástroj společnosti SAS Jan Medřický, generální ředitel SAS Institute ČR.

Řešení SAS Visual Analytics je založeno na in-memory technologii zpracování dat, což umožňuje zpracování velkého objemu dat v řádu sekund místo běžných minut a hodin. Slouží pro základní i pokročilé analýzy a reporting nad velkými objemy dat. Řešení je škálovatelné i pro velmi rozsáhlá data, a to jako součást nebo rozšíření řešení Business Intelligence. Umožňuje rychlý a snadný sběr dat z různých zdrojů, vizuální prezentaci dat prostřednictvím identifikace trendů, závislostí a důležitých oblastí dat a pohledů na ně. Automaticky vybírá nejlepší způsob zobrazení reportů, grafů a dashboardů a je přístupný i z mobilních zařízení jako např. iPad.

-red-

Čtěte také