Management

Navzdory 28% poklesu na globálním trhu fúzí a akvizic, byl vývoj v ČR v roce 2002 stabilní

Na rozdíl od výrazného celosvětového poklesu trhu fúzí a akvizic o 28 %, zůstala míra aktivit i hodnota transakcí v České republice v roce 2002 ve srovnání s rokem 2001 stabilní. V roce 2002 bylo v ČR uzavřeno celkem 144 transakcí, což představuje mírný pokles oproti roku 2001 (151), a celková tržní hodnota zůstala v roce 2002 na zhruba stejné úrovni jako o rok dříve (1,8 miliard USD). To jsou některé z výsledků studie společnosti PricewaterhouseCoopers Fúze a akvizice ve střední a východní Evropě 2002.

„Je zřejmé, že transakční boom, jenž jsme zažili v roce 2000, se pravděpodobně v blízké době nebude opakovat. Vzhledem k celosvětovému poklesu o téměř jednu třetinu je však stabilita, již český trh vykázal, velmi pozitivní zprávou. A to i přesto, že výsledek na českém trhu byl významně ovlivněn několika velkými transakcemi, zvláště v odvětví finančních služeb“, zhodnotil vývoj Geoff Upton, ředitel pro oblast fúzí a akvizic v České republice a na Slovensku, PricewaterhouseCoopers.

V devíti zemích, jež se průzkumu zúčastnily, bylo v roce 2002 uzavřeno 1070 transakcí v souhrnné hodnotě 17,7 miliard USD. Celkově zůstala aktivita v oblasti fúzí a akvizic v regionu v loňském roce na stejné úrovni jako v roce 2001.

„Přes celosvětový pokles transakčních aktivit zůstaly subjekty na středoevropském trhu fúzí a akvizic v roce 2002 aktivní“, řekla Margaret Dezse, vedoucí oddělení Finančního poradenství pro střední a východní Evropu společnosti PricewaterhouseCoopers. „Jednotlivé země regionu se však vyvíjely různě. Například v Rusku a Polsku výrazně vzrostl počet transakcí i celková tržní hodnota, zatímco v jiných zemích došlo k poklesu. Příčinou odlišného vývoje je různá míra vyspělosti trhů fúzí a akvizic v jednotlivých zemích.“

Studie dospěla k závěru, že země s vyspělejší ekonomikou – např. Česká republika či Maďarsko – měly větší tendenci přizpůsobovat se celosvětovým trendům, pokud jde o počet transakcí. Z hlediska objemu trhu však může být srovnání zkresleno v důsledku několika velkých transakcí.

Pokles průměrné velikosti transakce
Přes rozdílný vývoj v jednotlivých zemích regionu zaznamenala studie i shodné vývojové rysy. V sedmi zemích, které se průzkumu zúčastnily v letech 2001 i 2002, poklesla průměrná velikost transakce z 24 milionů USD v roce 2001 na 19 milionů USD v roce 2002. Tento trend je možné zaznamenat i v ČR: vyloučíme-li transakce v hodnotě nad 100 milionů USD, došlo mezi lety 2001 a 2002 k poklesu průměrné velikosti transakce z 10 na 6 milionů USD. Při zahrnutí transakcí v hodnotě nad 100 milionů USD byla v roce 2002 průměrná hodnota transakce v České republice 27 milionů USD.

Rostoucí význam vnitrostátních transakcí
Dalším důležitým trendem je rostoucí podíl vnitrostátních transakcí, který ve sledovaném regionu vzrostl z 58 % v roce 2001 na 63 % v roce 2002. Celkem bylo v devíti sledovaných zemích v roce 2002 uzavřeno 354 transakcí směřujících ze zemí mimo sledovaný region. V České republice bylo v roce 2002 uzavřeno 49 transakcí ze zahraničí, což představuje 39% pokles oproti roku 2001 (81). Tento pokles potvrzuje rostoucí význam vnitrostátních transakcí, které v roce 2001 představovaly 44 % všech transakcí v ČR, zatímco v loňském roce tvořily již 60 %.

Nejvíce investic v ČR z Francie
Nejaktivnějšími investory v regionu byly – podobně jako v předchozích sedmi letech – společnosti z Německa, které se podílely na 49 transakcích. Zájem německých investorů o Českou republiku však v loňském roce poklesl. Jestliže se v roce 2001 německé společnosti podílely na jedenácti transakcích, v roce 2002 to už byly jen tři. Druhou nejaktivnější zemí ve střední a východní Evropě bylo Rakousko (36 transakcí), následováno Spojenými státy (35). Také zájem amerických investorů o ČR se snížil z deseti transakcí v roce 2001 na čtyři v roce 2002. Významnými investory v regionu byly také Francie (28 transakcí) a Švédsko (17). Nejvíce zahraničních investic směřujících do České republiky pocházelo z Francie (6), následovalo Rakousko a Nizozemí (po pěti transakcích). Česká republika pak byla druhým největším zahraničním investorem ze zemí střední a východní Evropy (po Rusku) – české společnosti uskutečnily osm transakcí směřujících do zahraničí. Není překvapivé, že většina (4 transakce) směřovala na Slovensko.

Konsolidace v odvětví informačních technologií
Trhu fúzí a akvizic v regionu nadále dominuje zpracovatelský průmysl (21 % transakcí). Druhé místo zaujaly finanční služby s 15% podílem, následovány výrobci potravin a nápojů (14 %). Také v ČR bylo nejvíce transakcí uzavřeno ve zpracovatelském průmyslu (31). Druhým nejaktivnějším odvětvím byly informační technologie (21 transakcí), nicméně většinou šlo o menší transakce vyvolané konsolidací trhu či nucenými prodeji.

Míra zveřejnění ceny transakcí je v Česku stále velmi nízká: byla zveřejněna u pouhých 30 % transakcí, průměr v regionu byl 46 %.

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *