Výzkum trhu

TNS AISA měří ROPO efekt: Research online – purchase offline

Zákazníci si běžně zjišťují informace o produktech na internetu a následně nakoupí v kamenném obchodě. Nebo naopak. Pro vyhodnocení návratnosti investic do online marketingu nezbývá, než toto chování, tzv. ROPO efekt, kvantifikovat. Proto TNS AISA vyvinula eye, nástroj, který jej vyhodnocuje a měří.

„Detailní informace o tom, proč se zákazníci takto chovají, umožní odstranit případné bariéry či lépe zacílit online kampaň a tím přímo zvýšit prodeje,“ říká Tomáš Pflanzer, Head of Digital Research TNS AISA.

S pomocí eyeTNS AISA oslovuje konkrétní lidi, kteří se na sledovaných stránkách skutečně pohybovali. To umožní nejen spočítat ROPO index stránek, ale také odpovědět na řadu souvisejících otázek, například:

  • Ovlivňuje online reklama prodeje?
  • Jaký je rozhodovací proces zákazníků?
  • Přivádí online kampaň správnou cílovou skupinu?
  • Proč lidé stránky opustili nebo naopak navštívili?
  • Proč nefunguje call to action?
  • Co brání zákazníkům dokončit nákup produktu online?
  • Co je naopak k nákupu online motivuje?
  • Co udělali poté, co stránky opustili?

Základem pro eye je řízený panel MyMap. V něm je aktuálně zařazeno 43 308 jedinců (21 420 domácností) z celé České republiky. Každý člen MyMap poskytuje TNS AISA osobní souhlas, rodné číslo a osobní telefonní číslo. Jeho údaje jsou před zařazením do databáze telefonicky ověřeny, poté člen panelu obdrží doporučenou poštou unikátní identifikační číslo.

MyMap se využívá ročně k cca 600 projektů, včetně rozsáhlých syndikovaných studií (Lifestyle, tru, Češi v síti, atd.). Proto je možné údaje o chování návštěvníků konkrétních stránek s jejich souhlasem propojist s mnoha dalšími informacemi.

– red –

Čtěte také