CRM

GTS s novým systémem od Adastry

Adastra dokončila 1. etapu datového skladu pro GTS
Telekomunikační operátor GTS začal využívat systém pro podporu rozhodování založený na datovém skladu, který dodala firma Adastra. Řešení je určeno pro zlepšení manažerského rozhodování GTS v oblasti zákaznického servisu, vývoje služeb a cen, řízení provozu sítě, finančního řízení a controllingu. Adastra předala GTS první etapu řešení a dále pokračuje ve vývoji řešení další etapou. Projekt je realizován na technologiích Microsoft. „Stačí jedno kliknutí myši a máme přehled o tržbách, provozu a investicích v reálném čase,“ řekl David Duroň, ředitel Komerční divize GTS. „Nejen celek, ale i jednotlivé obchodní případy tak máme lépe pod kontrolou,“ dodal Duroň.

Výsledky za 4 měsíce
Jako první byl realizován prototyp řešení, zaměřený na analýzu návratnosti investic. Jeho funkcionalita přesvědčila management o správnosti zvoleného směru. Komplexní řešení datového skladu pak bylo rozděleno do ucelených etap, v rámci první etapy byly pokryty oblasti Finance, Saldo a Fakturace. Za 4 měsíce tak byly k dispozici první reálné výsledky řešení, které se okamžitě začaly využívat managementem, finančním a obchodním oddělením. Díky nové podpoře pro rozhodování se zlepšila kontrola rentability investic až na úroveň jednotlivých obchodních případů. Její výpočet má díky řešení datového skladu kvalitnější vstupní data, navíc z více zdrojů. Plánovaná rentabilita investic je nově konfrontována se skutečností na základě dat z fakturace, čímž dochází ke zpětné kontrole a motivaci obchodního kanálu k přesnějším odhadům budoucích výnosů.
Systém pravidelně reportuje klíčové ukazatele výkonu firmy, takže management může okamžitě reagovat na změny, bez nutnosti prodlevy dříve způsobené ručním zpracováním nebo nedostatkem dat. Obchodníci mají dnes okamžitý přehled o tržbách na zákazníka včetně detailů na jednotlivé produkty, platební morálce a případných výkyvech v tržbách, které umožňují rychlou reakci například na potenciální signály, že zákazník začal využívat některých služeb konkurenčního operátora.

Hlavní business přínosy řešení

  • Zlepšení kontroly rentability investic až na úroveň jednotlivých obchodních případů
  • Zefektivnění procesu vymáhání pohledávek a následné zlepšení platební kázně zákazníků díky dokonalé analýze salda
  • Zlepšení řízení a predikce cash-flow
  • Efektivní a přesné hodnocení výkonnosti obchodních kanálů, zlepšení motivace obchodních zástupců
  • Sledování reálných cen hovorů a analýza realizovaných tržeb
  • Zlepšení procesu relationship managementu pomáhá včas odhalit výkyvy v tržbách zákazníků a zabránit tak jejich případným odchodům
  • Podpora vývoje nových produktů na základě analýzy využívání služeb
  • Snadný a rychlý přístup ke komplexním informacím o hlasových službách, tržbách, datových a internetových službách

Rozvoj řešení Od února 2003 realizuje Adastra pro GTS druhou etapu vývoje datového skladu, která zahrnuje integraci dalších primárních zdrojů dat (včetně záznamů o hovorech, tzv. CDR). V rámci druhé etapy je rovněž vyvíjen zákaznický data mart, který integruje data v granularitě zákazníka.

Obchodní přínosy druhé etapy se projeví v oblasti analýzy provozu sítě. Detailní analytická data o hovorech (CDR) umožní analýzu využití trunků a plánování dalšího rozvoje a kapacity sítě nebo analýzu kvality hovorů jako podklad pro směrování hovorů. Zákaznický data mart má primárně zlepšit komplexní oblast vztahů se zákazníky. Analýza servisních zásahů a potenciálních stížností zákazníků povede ke zlepšení zákaznického servisu. Data integrovaná na zákazníka umožní behaviorální analýzy chování zákazníků pomocí technik data mining pro segmentaci zákazníků pro analýzu a predikci churnu, odhalování cross-sell a up-sell příležitostí atd.

Technický popis řešení „Zdrojová data jsou načítána z řady primárních systémů do nulté vrstvy datového skladu, která je realizována na databázi Microsoft SQL Server 2000,“ řekl Jan Šraga, manažer obchodní strategie a analýz GTS. Z nulté vrstvy se následně data pomocí složitých transformačních procesů plní do speciálních struktur v první vrstvě datového skladu. Tyto struktury jsou navrženy tak, aby umožnily rychlý a jednoduchý přístup k datům. Už v první vrstvě je možné provádět nad daty multidimenzionální analýzu, pro koncové uživatele ale slouží až další – prezentační vrstva. Prezentační vrstvu datového skladu tvoří OLAP server od Microsoftu – MS Analysis Services. Data do OLAP serveru se přenesou převážně jednoduchým mapováním struktur v první vrstvě. Hlavním přínosem prezentační vrstvy je rychlá odezva na dotazy uživatelů, která se pohybuje v řádu vteřin i při použití serveru základní výkonové kategorie. Pokročilí uživatelé následně získávají data z datového skladu a analyzují je pomocí klientského nástroje ProClarity od stejnojmenné firmy. Ostatní uživatelé vyžívají reportovací nástroj ASP reporter firmy Adastra. Data jsou snímána denně, transformační procedury jsou prováděny v noci, takže uživatelé mají v 8.00 zpracována data za předchozí den.

„Spolupráce s Adastrou se osvědčila,“ uvedl Jan Šraga. „Kromě technologií rozumí i oboru telekomunikací. Konzultanti Adastry jsou navíc díky svým zkušenostem schopni předvídat problémy a přinášet podněty s dostatečným předstihem, a tak nám usnadňují práci,“ vysvětlil Šraga.

Zdroj: Adastra

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *