CRM

SAS umožňuje inteligentní finanční řízení maloobchodních řetězců

SAS Institute, lídr v oblasti business intelligence, představil SAS Value Chain Analytics 6.0, řešení navržené speciálně pro maloobchody, distributory, velkoobchody a výrobce z oblasti spotřebního zboží. Mezi hlavní funkce tohoto řešení patří možnost rychlého zobrazení a modelování distribučních systémů spolu s jejich analýzou, která zahrnuje všechny produkty, dodavatele a odběratele. Nové řešení zajišťuje finanční transparentnost v rámci celého dodavatelského řetězce a umožňuje tak organizacím působícím v tomto řetězci snížit náklady na výrobek a zvýšit ziskovost celého řetězce, od povýrobní fáze až po konečnou dodávku do maloobchodní prodejny.

Organizace působící v dodavatelských řetězcích tradičně postrádají objektivní, snadno a opakovatelně použitelné nástroje, které by jim umožnili zjistit, jak obchodní, marketingová, logistická a další rozhodnutí ovlivňují cenu výrobku a jeho ziskovost. Podle zprávy Consumer Goods Technology/AMR Research Tech Trends jsou dva nejdůležitější problémy v této oblasti tlak na snížení celkových nákladů dodavatelského řetězce a efektivnější spolupráce s interními a externími partnery. SAS Value Chain Analytics 6.0 umožňuje, s využitím špičkových technologií pro přístup k datům a jejich analýzu, rychle a snadno určit finanční dopad rozhodnutí na cenu a ziskovost produktů.

V roce 1999 si ECR Europe, organizace pro společný průmysl a obchod, vybrala předchůdce softwaru SAS Value Chain Analytics jako standardní platformu pro provádění analýz nákladů v odvětví maloobchodu a spotřebního zboží. V roce 2002 provedl SAS akvizici ABC Technologies s cílem spojit zkušenosti této firmy v oblasti sledování produktových nákladů se svými technologiemi pro přístup k datům a jejich analýzy. Výsledkem této snahy je řešení SAS Value Chain Analytics 6.0.

Mezi nejdůležitější nové funkce SAS Value Chain Analytics 6.0 patří tyto dvě:

  • Obvykle bylo modelování a zobrazování distribučních systémů pro potřeby analýz prováděno manuálně a spotřebovalo mnoho času a prostředků. Nové rozhraní SAS VCA 6.0 tento proces automatizuje a s využitím informací, které jsou uloženy v nákupních, skladovacích, logistických a ERP systémech, snižuje tento potřebný čas na dobu řádově pět minut. Uživatelé tak mohou snadno sledovat a řídit celý řetězec a zobrazovat ho jak z grafického, tak hierarchického hlediska. Tento postup zkracuje čas potřebný k analýze, čímž snižuje náklady a urychluje návratnost investic.
  • Předchozí verze softwaru SAS monitorovaly a analyzovaly reprezentativní vzorky dat z dodavatelského řetězce. Při tomto přístupu běžně docházelo k odchylkám od 5 do 10 % z hodnoty hrubého obratu. Nový software zpracovává údaje o všech produktech, zákaznících a dodavatelích distribučního systému. Navíc je rychlost výpočtů nyní 200krát vyšší, než u předchozích verzí, takže maloobchodníci a dodavatelé mohou rychle identifikovat náklady pro jakýkoli výrobek v kterémkoliv bodu řetězce.

Software SAS Value Chain Analytics je jednou ze čtyř komponent systému SAS Supply Chain Intelligence. S využitím SAS Intelligence Architecture, která zajišťuje přístup k datům, skladování, čištění a dolování dat, umožňuje řada produktů SAS pro dodavatelské řetězce vytvářet znalosti z existujících SCM a ERP systémů. Kromě SAS Value Chain Analytics zahrnuje systém SAS Supply Chain Intelligence také řešení SAS Demand Intelligence, SAS Process Intelligence a SAS Supplier Relationship Management.

Zdroj: SAS

Čtěte také