Výzkum trhu

8 rychle se rozvíjejících ekonomik táhne globální tržby za média a zábavu

Dostupnější internet a rostoucí počet uživatelů chytrých mobilních zařízení (smartphonů) umožňují po celém světě stále svobodnější přístup k médiím a produktům zábavního průmyslu. Ačkoliv tradiční média budou v následujících pěti letech stále dominantní, růst sektoru bude tažen médii šířenými digitálně. Ukázala to aktuální studie PwC Global Entertainment & Media Outlook 2013-2017. Například podíl tržeb z digitální reklamy vzroste celosvětově z loňských 26 % na 37 % v roce 2017.

Trh zábavy a médií (E&M) Číny, Brazílie, Indie, Ruska, Blízkého východu a severní Afriky, Mexika, Indonésie a Argentiny budou svědky nejrychlejšího růstu. V letech 2013 až 2017 se jejich podíl na světových výdajích na E&M skoro zdvojnásobí. Průměrný růst na těchto trzích bude více než dvakrát rychlejší oproti celosvětovému. Tržby zmíněných regionů se v roce 2017 budou podílet 22 % na celkových světových tržbách E&M, proti roku 2008 se téměř zdvojnásobí.

Posun k digitálnímu trhu E&M je však tažen technologicky vyspělejšími zeměmi Severní Ameriky, západní Evropy a jihovýchodní Asie. Rychle rostoucí výdaje na digitální média budou pro mnoho zemí představovat bod zvratu a rychlý nástup digitální revoluce.

„Český trh médií a zábavy ovlivňuje zejména nastupující generace Z, tedy současní dospívající narození od poloviny 90. let minulého století. Web, počítače považují za samozřejmost, stejně jako smartphony a sdílení digitálního obsahu. O něj se chtějí nejen dělit se svými vrstevníky, ale také se k němu vyjadřovat a mít možnost volby, jak ho budou „spotřebovávat“. Filmy tak už dávno nesledují na notebooku či tabletu proto, že si je tam stáhli nelegálně z webu, ale zejména proto, že je mají kdykoli u sebe a mají možnost ve vedlejším okně sdělit světu, jak se jim film líbí,“ říká Olga Řehořková, specialistka na mediální a zábavní průmysl poradenské společnosti PwC Česká republika.

Co nás čeká během příštích pěti let?

  • Tržby za mobilní připojení k internetu převýší v roce 2014 příjmy generované pevným připojením.
  • Top 10 největších trhů dle objemu spotřebitelských výdajů na E&M zůstane během následujících pěti let stejná. Dojde ale ke změně v pořadí. Čína přeskočí Velkou Británii a Německo, a posune se tak z pátého místo na třetí.
  • Čína předběhne v roce 2014 Velkou Británii a Japonsko v celkových tržbách generovaných televizním trhem a posune se na třetí místo za Spojené státy a Německo. V roce 2015 pak přeskočí i Německo a stane se druhým největším televizním trhem na světě.
  • Objem peněz, které v roce 2017 vygenerují veletrhy po celém světě, přesáhne 36 miliard dolarů. Pro srovnání, loni to bylo 29,4 miliardy dolarů. Hlavními trhy budou Spojené státy, Německo, Francie, Velká Británie a Japonsko. Očekává se však, že v roce 2014 se Čína dostane před Velkou Británii a Japonsko.
  • Trh venkovní reklamy by měl v letech 2013 až 2017 stabilně růst, a to z loňských téměř 34 miliard dolarů na necelých 43 miliard dolarů v roce 2017, a to zejména díky novým technologiím a zlepšující se infrastruktuře.
  • Tržby z prodeje novin a reklamy v nich loni činily 164 miliard dolarů. V roce 2008 dosahovaly 187 miliard dolarů. V následujících pěti letech by mělo dojít ke stabilizaci trhu. Expanze na rychle se rozvíjejících trzích vyrovná dlouhodobé ztráty na těch vyspělých. Stejný trend bude patrný i u časopisů.

„Střední třída na rychle se rozvíjejících trzích chce víc utrácet za zábavu, lepšící se infrastruktura jí to umožňuje. Firmy v odvětví zábavy a médií musí investovat do vývoje a distribuce obsahu pro zákazníky, kteří chtějí sdílet zážitky a zkušenosti. Neobejdou se přitom bez nástrojů, které jim umožní analyzovat digitální média a obchodní modely, aby byly v souladu s rychle se měnícím chováním spotřebitelů,“ zmínila Olga Řehořková.

Pozor, noví mobilní zákazníci
V následujících pěti letech se firmy působící v E&M budou muset vypořádat s potřebami a očekáváními nové, globální, avšak různorodé základny spotřebitelů. Vyrůstá zde nová střední třída, která se k internetu stále častěji připojuje přes mobilní zařízení. Ke konci roku 2017 se Brazílie, Čína, Indie a Rusko budou na tržbách za pevné připojení k internetu podílet 45 % a za mobilní 50 %.

Hlavní hnací síla – mobilní broadband
Tržby odvětví E&M porostou v závislosti na nabídce digitálních služeb poskytovaných prostřednictvím pevného, a stále častěji i mobilního, širokopásmového připojení k internetu. Očekává se, že v roce 2017 bude mít přístup k širokopásmovému internetu více než polovina domácností, dnes je to zhruba 40 %. Tento růst však bude zastíněn mnohem výraznější expanzí rychlého mobilního internetu. Mezi lety 2012 až 2o17 by to mělo být o 31 procentních bodů na 54 %.

Od „masových“ mediím k „mým“
Spotřebitelé se začínají dělit podle toho, jaké zařízení používají k přístupu k médiím. Požadují specificky zvolený obsah podle toho, na jakém zařízení a v jakou dobu ho sledují. Přechod na „moje“ média symbolizuje odstřižení od placených televizních programům a příklon k levnějšímu sledování pořadů na internetu. Trh televizních služeb „na požádání“ by sice měl v roce 2017 dosáhnout jen 6% podíl na celkových tržbách placených televizních služeb, operátoři musí přizpůsobit nabídku svých služeb, aby lépe odpovídala požadavkům spotřebitelů. Další projev trendu „mých“ medií je růst v používání „druhé obrazovky“ – chytrého telefonu nebo tabletu – ke komentování a sdílení televizního obsahu s kamarády, především prostřednictvím sociálních sítí.

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *