Marketing

Správný inovační management zvyšuje rentabilitu o 13 %

Výsledky v oblasti inovací jsou v současné době výrazně horší než před třemi lety. Přední společnosti působící v oblasti inovací přesto stále dosahují pravidelně až o 13 % vyšších zisků před zdaněním (EBIT) než ostatní společnosti s průměrnými výsledky. To jsou hlavní zjištění vyplývající z 8. celosvětové studie zaměřené na excelenci v oblasti inovací vypracované poradenskou společností Arthur D. Little. Tato mezioborová studie zkoumala trendy a osvědčené postupy v oblasti inovačního managementu.

Studie vycházela z více než 650 odpovědí výkonných ředitelů a manažerů a vyplynula z ní úzká provázanost mezi využíváním osvědčených postupů v oblasti managementu (měřeno podle Modelu excelence v oblasti inovací vypracovaného společností Arthur D. Little) a dosahováním lepších výsledků v oblasti inovací. Z porovnání nejlepších kvartálních výsledků vyplynula existence podstatného rozdílu dosahujícího až 13 % u výše EBIT od zavedení nových produktů a služeb a rozdílu dosahujícího 30 % u doby návratnosti investic. Je však skutečností, že „rozpětí mezi společnostmi dosahujícími nejlepších a nejhorších výsledků se od roku 2010 zúžilo, což naznačuje, že společnosti dosahující horších výsledků jsou schopny rozdíl vyrovnat a skutečně tak činí. Udržování předních pozic v oblasti inovací je také stále složitější,“ uvedl John Brennan, výkonný ředitel Arthur D. Little pro Severní a Jižní Ameriku.

Studie identifikuje čtyři mezioborové postupy v oblasti inovačního managementu, jež mají nejvýznamnější dopad na dobré výsledky v oblasti inovací: pochopení přínosu důležitých technologií pro dosažení firemních cílů; strukturované využívání externích zdrojů informací pro podnikání; reakce na změny v cílových segmentech na základě revize portfolia produktů či služeb; a mobilizace celé organizace za účelem vývoje nových myšlenek.

Ze studie rovněž vyplývá, že od roku 2010 došlo k významnému poklesu výsledků v oblasti inovací až o 25 %, přičemž ale míra spokojenosti s úrovní dosažených inovací podstatně narostla, a to z 25 % na 42 %. To může být způsobeno podmínkami na trhu, jež donutily společnosti soustředit se na krátkodobé výsledky.

„Pochopit, do kterých technik inovativního managementu je nejvhodnější investovat, je klíčem k dosažení lepší návratnosti investic, neboť některé postupy mají mnohem výraznější dopad než jiné,“ říká Enrique Guinand, vedoucí kanceláře Arthur D. Little v Houstonu. „Dělá nám starosti, že více než 80 % společností se domnívá, že jejich postupy sledování a monitorování výsledků v oblasti inovací jsou neuspokojivé, zejména když ze studie vyplývá zcela jasné spojení mezi kvalitou sledování výsledků v oblasti inovací a samotnou úspěšností inovací,“ dodává Ben Thuriaux-Alemán, vedoucí kanceláře Arthur D. Little v Londýně.

Arthur D. Little zpřístupnila nástroj vypracovaný pro potřeby studie všem zájemcům z řad firem, aby mohli sami provádět analýzu svých výsledků v oblasti inovací.

-red-

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *