Výzkum trhu

Příliv předplacených služeb tlačí mobilní komunikace ve střední Evropě k rekordním výšinám

Mobilní trh ve střední Evropě pokračuje i v roce 2001 ve svém masivním rozvoji. Podle poslední analýzy IDC dosahuje penetrace v regionu nových, rekordních výšin. Intenzita rozvoje je ale nestejnoměrná: český trh například v tomto roce dosáhne penetrace mobilních služeb 65%, čímž výrazně předstihuje ostatní země (Maďarsko, Polsko a Slovensko) zahrnuté ve studii. Přitom v celém regionu by penetrace do konce roku 2001 měla dosáhnout 36%.

Nejnovější studie IDC s názvem Mobile Communications in Central Europe, 2000-2005, prezentuje výsledky nejaktuálnějšího výzkumu firmy IDC v oblasti mobilních trhů ve střední Evropě. IDC ve zprávě předpokládá nárůst regionální penetrace až k 64% v roce 2005. Rychlost tohoto růstu se ale bude lišit. Český trh zřejmě zaznamená dramatické snížení čistého přírůstku nových uživatelů mobilních služeb, zatímco v Polsku, Maďarsku a na Slovensku dojde v této oblasti k výraznému nárůstu.

Předplacené služby jsou hlavním zdrojem růstu trhu

Podle Johna Golea, Program Managera pro výzkum telekomunikačního trhu firmy IDC CEMA, je příčinou mobilního růstu ve střední Evropě především rozvoj předplacených služeb. „Někteří mobilní operátoři přijali předplacené služby jako řešení pro masové trhy a nebáli se ohrožení svých smluvních zákazníků. Prostřednictvím výhodných cen a reklamy pomohli dramaticky rozšířit základnu mobilních uživatelů,“ vysvětluje Gole. IDC dále odhaduje, že uživatelé předplacených sad budou v roce 2003 představovat dvě třetiny všech nových zákazníků, přičemž toto číslo bude na některých trzích ještě výrazně vyšší.

Tržby z mobilních sítí odráží měnící se uživatelské trendy

Podle zprávy by měly tržby ze služeb mobilních sítí ve střední Evropě dosáhnout v roce 2001 více než 5 miliard USD. Silný celkový nárůst je však doprovázen snižováním průměrných tržeb na jednoho uživatele. Tento jev je typický pro masové trhy, když se k existující zákaznické bázi přidává velké množství nových uživatelů. Na tržbách ve čtyřech středoevropských trzích se ale podílí i další trendy, např. posun ve využívání sítě od hlasových k textovým službám. SMS služby představují stále větší část celkových tržeb – v některých případech až 10 %. Dlouhodobě ale IDC předpokládá, že v roce 2004 a 2005 sníží narůstající podíl nových mobilních datových služeb podíl tržeb z SMS.

„Služby WAP odstartovaly velmi nepřesvědčivě a teprve nyní se začínají objevovat GPRS přístroje, které umožní plné využití mobilních datových služeb a rozšíření jejich funkcionality. Předpokládám že veřejnost začne již v příštím roce na tyto služby nahlížet pozitivněji, přičemž kolem roku 2004 nebo 2005 by měly tržby z mobilních datových služeb začít dramaticky růst,“ tvrdí Gole.

UMTS nebude mít do roku 2005 velký dopad

IDC předpokládá, že UMTS začne v omezené míře pronikat na středoevropské trhy v letech 2004 a 2005 a významnější dopad na tržby zaznamená až později. Nejedná se ale o pesimistický názor. „Mobilní průmysl se chtěl vrhnout přímo na širokopásmové služby. Není ale možné prodávat tento druh služeb, pokud není vyřešeno, jak nabízet jakékoliv mobilní datové služby složitější než posílání vzkazů mezi dvěma uživateli na bázi SMS. Operátoři se momentálně chystají přejít na mobilní data a postupně budou zjišťovat, co zákazníci v této oblasti požadují. Datové služby budou zprvu fungovat prostřednictvím technologie GPRS s nižší propustností předtím, než migrují na dražší systémy jako EDGE nebo UMTS. V okamžiku, kdy bude UMTS v Evropě spuštěno, to nebude pro koncového zákazníka představovat zas takový přelom. Koncový uživatel tuto změnu ani možná nepostřehne,“ vysvětluje Gole.

Zpráva IDC Mobile Communications in Central Europe, 2000-2005 (IDC #ET05H) obsahuje údaje o velikosti trhu, předpovědi a analýzy trhů s mobilními komunikacemi v České republice, Maďarsku, Polsku a na Slovensku. Analýzy pokrývají jednotlivé země i celý region. Aktivní uživatelé jsou počítáni a segmentováni na základě technologií – analogové NMT-450, GSM a UMTS (tato v prognózách) a na základě způsobu placení – smlouvy a předplacené sady. Tržby za služby jsou rozděleny podle technologií, způsobů placení a druhu služeb (hlasové, SMS, datové a jiné). Zpráva také analyzuje konkurenční prostředí na každém trhu, zaměřuje se na dodavatelskou strukturu každého trhu, konkurenční pozici operátorů a jejich profily.

Zprávu můžete zakoupit u IDC CEMA, na tel. +420-2-2142 3153 nebo kontaktováním Markéty Kderové na mkderova@idc.com.

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *