Knihy

Kniha „Průzkum trhu“ od Paula Hauge

Kniha „Průzkum trhu“ od Paula Hauge Poslední specializovaná publikace o průzkumu trhu z vydavatelství Computer Press na 230 stránkách podrobně představuje tento marketingový obor. Autorem je zkušený výzkumník Paul Hauge.

Kniha seznámí čtenáře s tím:

 • kde všude ve firemní činnosti se dá marketingový výzkum využít
 • jak průzkum trhu co nejpřesněji naplánovat
 • jak má vypadat časový rozvrh průzkumu
 • jak získat informace o trhu, aniž za ně musí platit
 • kde hledat tržní údaje, průmyslová data, údaje o společnostech, vládní statistiky, seznamy
 • jaký je rozdíl mezi kvalitativním a kvantitativním průzkumem
 • jak probíhá sběr, třídění a vyhodnocování kvantitativních dat
 • jak stanovit vzorek respondentů, abyste co nejvíce eliminovali možnou chybovost
 • jak navrhnout dotazník: jak koncipovat různé typy otázek, připravit otázky týkající se chování, subjektivních pocitů, klasifikační otázky ad.
 • jaké existují metody sběru dat a kdy kterou využít: osobní interview, telefonické interview, skupinové diskuse, samovyplňovací průzkumy, internetový průzkum ad.
 • jak správně testovat výrobek
 • co měřit při výzkumech spokojenosti zákazníka
 • jak analyzovat otázky s otevřeným a uzavřeným koncem
 • jak vyhodnocovat kvantitativní a jak kvalitativní data
 • jak vypočíst možnou odchylku a chybovost
 • jak připravit a předložit nabídku průzkumu
 • jak vytvořit jasnou a srozumitelnou zprávu o výsledcích průzkumu
 • na které agentury se obrátit v případě složitějších průzkumů ad.

Ve třetím vydání této knihy byly upraveny či doplněny tyto kapitoly:
Sekundární výzkum – s rozvojem internetu se podstatně změnila vyhledávací strategie. Tato kapitola byla přejmenována na „jak získat informace téměř zadarmo“.
Nová kapitola Výzkum spokojenosti zákazníka objasňuje, proč je spokojenost zákazníka důležitá, koho se dotazovat a co měřit?

Publikace Průzkum trhu je určena marketingovým pracovníkům, kterým poskytne informace jak průzkum naplánovat, realizovat a vyhodnotit, ale také např. jak nadřízeným připravit a předložit nabídku průzkumu i jak čtivě a srozumitelně sestavit výsledky průzkumu; agenturám pro marketingový průzkum, kterým nabídne řadu zajímavých profesních rad a tipů.

Kniha vyšla v nakladatelství Computer Press.
Knihu je možné objednat u stejného nakladatelství.

246 stran černobílých, doporučená cena: 349,- Kč
Kód knihy: KE0172, ISBN: 80-7226-917-8, EAN: 978-80-7226-917-4

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *