Komunikace

Jsou reklamy na tekuté čisticí prostředky známé?

Pokud si mají ženy vzpomenout na nějakou reklamu na tekuté prostředky na nádobí, vybaví si jich dvě třetiny (66 %) reklamu na Jar.
Na další reklamy si vzpomíná již výrazně méně žen, které navíc zaměňují typy výrobků nebo si vzpomínají na reklamy velmi starého data. Další domnělou reklamou pro čisticí prostředky na nádobí je reklama pro Mr. Proper, který však pod touto značkou nepropaguje výrobek pro mytí nádobí (22 %). Na reklamu pro Pur, která se v televizi již dlouhou dobu neobjevuje, si vzpomíná 1/5 respondentek (18 %).

Výkon reklamy při budování znalosti značky můžeme měřit indexem ADR – Advertising Dependence Ratio, který zároveň vyjadřuje závislost znalosti značky na znalosti její reklamy. České značky Pur, Lena i Real se udržují díky své tradici nad průměrnou hodnotou tohoto ukazatele. Názvy těchto značek jsou tedy dobře zafixovány v paměti spotřebitelek a jejich znalost není tolik závislá na reklamě.

Výkon reklamy pro Jar zcela odpovídá projektovaným průměrným hodnotám. U Jaru ovšem reklama nemůže zvýšit spontánní znalost značky nad již dosažených 94 %. Poměr znalosti značky a reklam pro Cif, Colon a Cilit se přibližuje linii průměrných hodnot. Jejich reklama tedy buduje povědomí o značce zcela přiměřeně.

Analýza se opírá o výsledky měření spontánní znalosti značek a reklam tekutých čisticích prostředků na nádobí a do kuchyně, které proběhlo v červnu roku 2003. Výzkum byl proveden metodou osobního rozhovoru v rámci pravidelných omnibusových šetření GfK Praha. Vzorek respondentů byl vybrán stratifikovaným vícestupňovým náhodným výběrem adres po celé ČR. Analýza uvádí pouze data za ženy ve věku 17- 79 let. Data byla převážena a bázi 500 osob.

Více informací: rihova@gfk.cz

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *