Průmysl

ISPAT Nová huť zaznamenává růst výroby

Společnost ISPAT Nová huť (INH) zaznamenala za první pololetí roku 2003 ve srovnání se stejným obdobím roku 2002 nárůst výroby v průměru o 12%.

Ve sledovaném období bylo vyrobeno 1,5 mil.t tekuté oceli, 860 tis.t dlouhých výrobků, 465 tis. t plochých výrobků a téměř 170 tis.t trubek. Strojírenská produkce, která zahrnuje např. výrobu důlních výztuží, svodidel, šedé a tvárné litiny, vzrostla na 64 tis.t.

Za první pololetí letošního roku ISPAT Nová huť snížila svoje výrobní náklady oproti plánu o 15 milionů amerických dolarů. Jen v oblasti nákupu materiálu činí úspory 45,5 miliónů korun a další prostředky INH ušetřila za nákup služeb.

Začleněním do skupiny druhého největšího světového výrobce oceli – LNM GROUP společnost INH začala rovněž využívat tzv. synergických efektů především v oblasti vyhledávání svých dodavatelů, při komparaci cen a z toho plynoucích efektů apod.

Za prvních sedm měsíců letošního roku zrealizovala ISPAT Nová huť celkem 59 elektronických nákupních aukcí materiálů a chemických surovin v celkové hodnotě 125 milionů korun. Společnosti se tak podařilo prozatím ušetřit oproti běžnému nákupu asi 7 milionů korun. Největší úspory byly dosaženy při nákupu motorových a převodových olejů, plastových rozvodů, svařovacích elektrod, kancelářského materiálu a některých druhů chemikálií. Počínaje dnešním dnem (tedy 16.9.2003) bude internetový elektronický aukční systém k dispozici rovněž pro dceřiné společnosti INH (Jäkl Karviná, Válcovny plechu Frýdek-Místek, Válcovna za studena Vítkovice a MS Unikov). Jen pro srovnání uveďme, že v roce 2002 Nová huť prostřednictvím internetu celkem uskutečnila 40 nákupních aukcí za 114 milionů korun a uspořila více než 13 milionů korun.

ISPAT Nová huť a.s. (INH) je největší ocelářskou firmou s tzv. uzavřeným výrobním cyklem (od zpracování surovin a výroby energií, přes výrobu válcovaných produktů až po dokončování náročných strojírenských celků) v České republice. Společnost vznikla jako samostatný podnik se sídlem v Ostravě-Kunčicích v roce 1951. V roce 1989 byla přeměněna na státní podnik a v roce 1992 pak následně transformována na akciovou společnost. Novým strategickým vlastníkem firmy je od 31.1.2003 společnost LNM Holdings N.V.
V roce 2002 INH dosáhla tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb ve výši asi 29 miliard korun a zisku ve výši 937 milionů korun.
ISPAT Nová huť a.s. se skládá z 10 výrobních a obslužných závodů a k 31.srpnu 2003 zaměstnávala 11 240 zaměstnanců.

Roční kapacita společnosti, měřená výrobou surové oceli, činí asi 3 miliony tun. Nadpoloviční podíl produkce (51%) náleží dlouhým výrobkům, plochých výrobků je třetina (asi 34%), trubky představují 10% a strojírenské výrobky 5% objemu výroby. V loňském roce byly dvě třetiny všech prodejů realizovány na domácím trhu, export představoval 36% celkových tržeb. ISPAT Nová huť svoje výrobky vyváží do 41 zemí světa, přičemž největším odbytištěm je Evropa (85%).

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *