Výzkum trhu

Kabelovou televizi považuje za perspektivní 84 % obyvatel ČR

Celkem 84,0 % obyvatel ČR považuje kabelovou televizi za vyspělou technologii, která má v ČR budoucnost; 87,3 % kabelovou televizi zná či o ní někdy slyšelo. Bohatou programovou nabídku nejvíce oceňuje 63,3 % předplatitelů kabelové televize a 58,6 % by si kabelovou televizi pravděpodobně pořídilo, pokud by byla v místě jejich bydliště k dispozici. Toto a další zjištění vyplynula z průzkumu, který pro Českou asociaci kabelových komunikací (ČAKK) zpracovala firma Taylor Nelson Sofres Factum.

Výzkum byl realizován v rámci programu pravidelných šetření Factum Omnibus technikou standardizovaného řízeného interview na reprezentativním souboru 967 občanů ČR, starších 15 let, vybraných kvótním způsobem. Kontrolovanými znaky byly pohlaví, věk, vzdělání, region a velikost místa bydliště.

Další důležitá fakta ohledně kabelových televizí v České republice, která z průzkumu vyplynula, jsou především:

  • Hlavní důvod, proč mají kabelovou televizi, spontánně uvedli občané ČR její větší nabídku programů.
  • V obecném povědomí občanů ČR je kabelová televize vnímána jako služba, která patří k dnešnímu světu (92,9 %), má budoucnost (84,0 %) a umožňuje přijmout TV kanály, které nejsou přes terestrickou anténu dostupné (82,5 %). 81,1 % respondentů považuje kabelovou televizi za vyspělou technologii pro příjem TV signálu.
  • Nejznámějším provozovatelem kabelové televize v ČR je společnost UPC, za ní následují . provozovatelé jIntercable CZ a TES Media. Kabelovou televizi si dotázání nejčastěji předplácejí právě u společnosti UPC.
  • Dvě pětiny respondentů si nevzpomněly na žádného provozovatele kabelové televize.
  • Většina předplatitelů kabelové televize si ji předplácí již více než rok (cca 79,7 %).
  • Ti, kteří mají předplatné na kabelovou televizi, na ní oceňují především kvalitu obrazu (79,6 %) a širokou nabídku TV programů (82,5 %). Naopak nejhůře je hodnocena cena.
  • Hlavním důvodem, proč nemají dotázaní předplacenu kabelovou televizi, je její nedostupnost , a to jak z hlediska technického, tak i finančního.
  • Z těch, kteří dosud nemají kabelovou televizi, o jejím zřízení či obnovení uvažuje necelá pětina.

Zdeněk Vaníček, prezident ČAKK, k výsledkům průzkumu řekl: „Výsledky průzkumu potvrdily, že občané České republiky pokládají kabelové televize za moderní a perspektivní službu, která jim přináší zábavu a užitek. Věříme, že to je i důsledek masivních investic, které u členů ČAKK za posledních 10 let přesáhly 11 miliardy korun.“ Luboš Jetmar, místopředseda ČAKK a ředitel společnosti HBO dodal: „Je to velice povzbudivý signál, který dokazuje, že obyvatelé ČR vnímají kabelovou televizi pozitivně, a to navzdory mnohým problémům, které v současnosti členové ČAKK intenzivně řeší.“

Podrobné informace k výsledkům průzkumu

Jako nejčastější důvody, proč mají kabelovou televizi, spontánně uvedli občané ČR větší nabídku programů (63,6 %), lepší příjem televizního signálu (26,7 %) a jedinou současnou možnost příjmu TV signálu (20,6 %).

Ta část občanů, která uvedla, že kabelovou televizi nezná ani o ní nikdy neslyšela, jsou především osoby starší 60 let, s nižším vzděláním, s nižším socioekonomickým statusem, žijící v jednočlenných domácnostech v malých obcích do 2000 obyvatel, Libereckého, Královéhradeckého, Pardubického a Vysočinského kraje.

Na otázku „Které provozovatele kabelových televizí znáte?“ konkrétně odpověděla přibližně polovina dotázaných (52,7 %). Asi desetina respondentů (11,3 %) neodpověděla a 36% dotázaných si na žádného provozovatele nevzpomnělo (jsou v nich zahrnuti i ti, kteří jako provozovatele uvedli nějakou televizní stanici).

Mezi nejznámější provozovatele kabelové televize v ČR patří společnost UPC ČR, zná ji 38,1 % těch občanů ČR, kteří už o kabelové televizi alespoň slyšeli. Dalšími uváděnými provozovateli jsou společnost Intercable Group, tu zná 4,9 % respondentů a společnost TES Media, kterou zná 2,7 % respondentů. Místní kabelové televize zná 9,2 % respondentů a jsou to převážně ti, kteří mají předplatné.

Předplatitelé kabelové televize jsou nejvíce spokojeni s kvalitou obrazu (rozhodně a spíše spokojeno 85,8 %) a širokou nabídkou TV programů (rozhodně a spíše spokojeno 79,2 %) . Naopak nejméně jsou spokojeni s cenou (spíše a rozhodně nespokojeno 48 %).

Ti občané, kteří nemají kabelovou televizi, jako hlavní důvod uvádějí její nedostupnost. Fakt, že kabelová televize není v jejich bydlišti rozvedena a tudíž ani dostupná, uvedla více než polovina dotázaných (58,6 %). Pro více než čtvrtinu je důvodem vysoká cena. Desetina se domnívá, že kabelovou televizi nepotřebuje (13,8 %).

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *