Marketing

Obchodníci se spotřebním zbožím musí změnit své strategie, chtějí-li nadále růst

Než se společnosti působící v maloobchodě a na trhu spotřebního zboží rozhodnou investovat v Rusku a ve střední a východní Evropě, měly by zvážit možná rizika a obtíže vyplývající z různosti a nepředvídatelnosti těchto trhů. K tomuto závěru dospěl nový Průzkum maloobchodu a trhu spotřebního zboží v Rusku a ve střední a východní Evropě vypracovaný společností PricewaterhouseCoopers (PwC).

Z průzkumu vyplývá, že ačkoli se na trzích spotřebního zboží v Rusku a ve střední a východní Evropě všeobecně očekává růst, existuje zde řada problémů, jimiž se společnosti budou muset zabývat, chtějí-li v těchto zemích uspět.

Hlavní rizika a příležitosti v České republice
„Zahraniční investoři považují Českou republiku za jednu z nejatraktivnějších ekonomik mezi postsocialistickými zeměmi. Expanze maloobchodních řetězců na českém trhu výrazně změnila chování spotřebitelů, kteří dnes pro nákup potravin a spotřebního zboží upřednostňují velká obchodní centra. V důsledku tohoto vývoje však stále klesají zisky menších prodejců. Češi jsou v tomto směru do značné míry podobní západoevropským spotřebitelům,“ soudí Thomas Linder, partner ve Skupině pro spotřební a průmyslové zboží a služby, PricewaterhouseCoopers.

Pozice nejvýznamnějších maloobchodních společností na českém trhu se v posledních letech významně nezměnily. Deset největších společností ovládalo v roce 2002 více než 50 % českého trhu rychloobrátkového zboží a jejich tržby se v tomto roce zvýšily o 7 % (celkově v tomto roce zaznamenal maloobchodní trh jen 2,7% nárůst tržeb).

Postupné nasycení trhu zpomalilo dosavadní expanzi maloobchodních potravinářských řetězců a nárůst jejich tržeb. Také pro další růst na trhu rychloobrátkového spotřebního zboží existuje dnes již jen omezený prostor, a společnosti v tomto sektoru se proto zaměří spíše na zvyšování tržeb na čtvereční metr.

Na českém trhu mají maloobchodní společnosti tyto hlavní příležitosti k rozvoji:

 • rozšíření aktivit do malých a středních měst
 • změna strategie s větším důrazem na zvyšování kvality nabídky a služeb
 • posilování věrnosti zákazníků prostřednictvím vlastních značkových produktů

Hlavní rizika a příležitosti v celé oblasti
Ve zprávě jsou hlavní rizika a příležitosti pro maloobchodní společnosti a distributory spotřebního zboží analyzovány po jednotlivých státech. Zpráva pojednává například o nedostatku moderních skladovacích prostor v Bulharsku, o možnosti soustředit distribuci do specializovaných center ve státech nacházejících se ve středu regionu (kupř. v Maďarsku) a o litevském trhu, jenž zatím vůbec není obsazen nadnárodními maloobchodními společnostmi.

Analýza zjistila tři klíčové předpoklady úspěchu na trzích spotřebního zboží ve sledované oblasti:

 • Podrobný průzkum místních trhů, tedy detailní znalost toho, jak jsou spotřebitelé na cílovém trhu citliví na ceny zboží a co požadují. Mnozí úspěšní prodejci spotřebního zboží museli zavést jiné postupy a sortiment, než mají na svých tradičních trzích.
 • Kvalitní školení místních zaměstnanců a vedoucích pracovníků. V mnoha státech regionu chybí kvalitní školení o provozu moderního maloobchodu. Důležitým předpokladem dlouhodobého růstu je zavedení těchto programů pro místní management.
 • Řízení dodavatelských vztahů. Dalším důležitým předpokladem úspěchu je schopnost zvýšit kvalitu spolupráce s místními dodavateli a spolehlivost dodávek.

George Johnstone, vedoucí pro oblast maloobchodu a spotřebního zboží ve střední a východní Evropě, PricewaterhouseCoopers, dodal:

„Studie ukazuje, že ačkoli bylo na trzích spotřebního zboží ve sledovaných zemích dosaženo značného pokroku, stále zde existuje velký prostor pro další růst a mnoho příležitostí k rozvoji. Je však nutno mít na paměti, že se jedná o dlouhodobé investice. Země v této oblasti prošly v krátké době značným vývojem. Růst některých trhů se sice nyní na chvíli zastavil, ale další fáze rozvoje na sebe nenechá dlouho čekat.”

Mezi hlavní impulsy dalšího rozvoje patří především tyto faktory:

 • rostoucí kupní síla spotřebitelů v důsledku vzniku nové střední třídy
 • druhá vlna expanze do menších měst a obcí
 • nástup nové generace nákupně-zábavních center
 • růst významu produktů vlastních značek prodejních řetězců (tzv. „private label”)
 • rozšíření maloobchodních center s jiným než potravinovým sortimentem
 • vstup do Evropské unie, který by měl posílit ekonomický růst v přistupujících zemích

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *