E-business

LLP Group uvádí novou verzi softwarového řešení pro sledování času a řízení projektů

Společnost LLP, poskytovatel komplexních IT řešení a služeb, představila novou verzi lokálně vyvinutého softwarového řešení pro sledování času a řízení projektů time@work 2.3. Mezi její hlavní přednosti patří přívětivější a rychlejší uživatelské rozhraní pro zadávání časových a nákladových položek s využitím internetových technologií .Net, silnější orientace na projektové řízení, ovládání připomínající internetový prohlížeč a podrobná definice schvalovacích postupů pro projektové manažery a zákazníky.

„V poslední době jsme zaznamenali zvýšený zájem o time@work a získali řadu nových partnerů pro distribuci tohoto řešení ve světě. Významným krokem bylo např. jmenování společnosti Four Business Solutions výhradním distributorem time@work pro Velkou Británii a Irsko, které nám otevře cestu na ostrovní trhy. Věřím, že tato nová verze s řadou vylepšení nám pomůže ještě lépe obstát v mezinárodní konkurenci,“ říká Adam Bager, prezident a zakladatel společnosti LLP Group.

O time@work
time@work je lokálně vyvinuté softwarové řešení pro sledování času (PSA-Professional Service Automation) určené pro firmy poskytující profesionální služby, např. účetní, právnické, konzultační, IT firmy či reklamní agentury, které svou činnost vykazují v čase.

time@work je systém pro řízení a vyhodnocování projektů, registruje aktivity jednotlivých pracovníků, přiřazuje lidské kapacity plánovaným zakázkám, v reálném čase zaznamenává probíhající práci a podle ní k zakázkám přičítá náklady, fakturuje, umožňuje analýzu a kontrolu efektivity projektů. Formuláře jsou díky softwaru time@work zadávány v reálném čase prostřednictvím internetu, posílány elektronickou poštou a poté automaticky předávány ke schválení. time@work může vystavovat faktury buď na základě skutečně odpracovaného času nebo na základě fixní částky, přičemž odpracované hodiny jsou vždy přiřazeny k dané faktuře.

Struktura dat umožňuje hloubkovou analýzu veškerých údajů na úrovni zákazníka, projektu, typu činnosti i zaměstnance. Reporty se vytvářejí pomocí nástroje Crystal Reports s intuitivním grafickým rozhraním a díky tomu jsou manažerům předkládány přehledné reporty.

Vylepšení ve verzi time@work 2.3 pokrývají následující oblasti:

Systém

 • Rozšíření nástroje pro import generických dat pro zanesení jednotlivých transakcí do aktuálních rozpočtových a účetních knih.
 • Rozšíření plánovače úkolů tak, aby zahrnoval vytváření profilů u timesheetů či schvalovací proces daného projektu.
 • Archivace (a kopírování) vybraných dat z aktuálních účetních a rozpočtových položek do archivních knih.

Schvalování projektu

 • Zařazení dalšího kroku ve schvalovacím procesu, který umožní vícero zaměstnancům společnosti i zákaznické firmy schvalovat záznamy o čase a nákladech přiřazených k jednotlivým projektům.

Timesheety a nákladové formuláře

 • Nová verze umožňuje zaměstnancům doplňovat informace do timesheetů dodatečně (po určitém datu).
 • Plánované a zapsané projekty pro určité období u zaměstnance jsou v timesheetech předvyplněny.
 • Nákladové formuláře již nejsou pevně svázány s časovými obdobími v timesheetech.

Nový koncept „běžných období“

Správa dat

 • Názvy klientů, projektů a úkolů byly rozšířeny na 100 znaků.
 • Popis projektu byl rozšířen na 500 znaků.

Uživatelské rozhraní přizpůsobené potřebám firem poskytujících profesionální služby

 • Nový grafický design.
 • Mřížkový formát timesheetů a nákladových formulářů.
 • Profily pro schvalovací procesy.

Rozpočtování

 • Zdokonalená kontrola rozpočtů, která umožňuje porovnávat jakékoliv časové či jiné položky v proběhnuvších transakcích s plánovanými hodnotami uvedenými v rozpočtu. Je možné rovněž omezit srovnání pouze na specifické položky v rámci analýzy aktivit. (Tato rozšíření umožňují např. peněžní srovnání s rozpočtem, srovnání na základě času nebo omezení srovnání pouze na vybrané aktivity jako je cestování.)

Fakturace

 • Čas ani náklady nemohou být fakturovány, pokud podléhají schvalovacímu procesu ze strany zaměstnance či zaměstnance zákazníka, a nebyly dosud schváleny. (Existuje i možnost zvolit jiný postup a fakturaci schválit přímo).
 • Možnost omezit schvalovací proces u faktur pouze na určité typy položek.
 • Zaokrouhlování – např. kontrola, zda součet hodnot DPH odpovídá hodnotám kalkulovaným z celkové částky bez daně.

Reporting

 • Údaje za běžné období jsou předávány do nástroje Crystal Reports, kde jsou seskupeny do přehledných šablon.

Bezpečnost

 • Kontrola přístupu k datům v timesheetech a účetních knihách.

Zdroj: LPP

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *