Management

Harašení prý podniky neohrožuje, nedostatek komunikace ano

Podle průzkumu mínění zaměřeného na oblast identifikace rizik a krizové komunikace spatřují představitelé největších českých firem nejmenší míru podnikatelského rizika v oblastech bezpečnosti práce, vztahů se zaměstnanci a vztahů s odbory. Rizikovost sexuálního obtěžování byla ze všech zkoumaných oblastí označena jako nejnižší. Velká většina respondentů (70 %) uvedla, že nedostatečná komunikace s médii v krizových situacích má podstatný vliv na hospodářské výsledky firmy. Průzkumu se zúčastnilo 53 respondentů z 51 největších českých firem. Osloveno přitom bylo 120 největších českých společností podle žebříku Czech TOP 100 nefinančních a finančních institucí z června 2003. Dotazování mezi generálními řediteli, předsedy a členy představenstev a členy vrcholového vedení proběhlo v období od 6. do 26. 10. 2003.

„Kapitáni české ekonomiky citlivě vnímají rizika plynoucí z nedostatečné komunikace. Moc dobře si uvědomují, že pro účinnou komunikaci nestačí pouhá vůle k ní,“ uvedl Michal Donath, ředitel agentury Donath-Burson-Marsteller. Podle názoru dotázaných účastníků průzkumu ale novináři neinformují o krizových situacích ve firmách objektivně. Navíc uvádějí, že média se soustřeďují na senzace a referují bez dostatečného odborného zázemí.

Průzkum společností Donath-Burson-Marsteller, Det Norske Veritas a MR. Think si kladl za cíl zmapovat postoje vrcholového managementu největších českých společností k problematice identifikace rizik a řízení krizových situací. Respondenti také hodnotili míru využití nástrojů pro identifikaci rizik, prevenci a minimalizace krizí včetně krizové komunikace.

„Relativně nižší vnímání míry rizika v oblasti bezpečnosti práce je v České republice běžné,“ uvedl Martin Ruščák, ředitel společnosti Det Norske Veritas. „Například v USA bylo zjištěno, že citlivost na úroveň bezpečnosti práce je mezi zaměstnavateli vysoká. V ČR zřejmě nevládne taková obava z vymáhání náhrad, neboť zde není tak silná právní podpora jako v USA, ani tak silné zaměstnanecké odbory jako ve státech Evropské unie.“ Podle Ivana Tomka, ředitele poradenské agentury MR. Think, se v průzkumu ukázalo, jak málo citlivá je česká společnost k problematice sexuálního obtěžování na pracovišti. „I to je jeden z důvodů, proč byl v české společnosti akceptován zlehčující výraz sexuální harašení, přestože je zcela nekorektní,“ dodal Tomek.

Tento průzkum je prvním internetovým průzkumem na téma rizik a krizí, který v České republice uskutečnila agentura Donath-Burson-Marsteller. Její mateřská společnost Burson-Marsteller provádí průzkumy mínění mezi generálními řediteli, předsedy představenstev a burzovními analytiky v USA pravidelně od roku 1997. Pobočky B-M provádějí obdobné průzkumy také např. ve Velké Británii, Německu, ve skandinávských zemích, Austrálii a Mexiku.

Zdroj: DBM

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *