Komunikace

Na úroveň výročních zpráv dbají nejvíce energetické firmy

Výsledky jubilejního desátého ročníku soutěže 100 nejlepších výročních zpráv ČR organizované Sdružením CZECH TOP 100 odhalily, že největší pozornost své prezentaci prostřednictvím výroční zprávy věnují energetické společnosti. V první pětce celkového pořadí obsadily tři příčky. Absolutním vítězem se stala již počtvrté v řadě výroční zpráva společnosti ČEZ, a. s., která zároveň obdržela zvláštní cenu “Výroční zpráva desetiletí CZECH TOP 100“.

„Letošní ročník soutěže nás překvapil kvalitativním posunem v úrovni zpracování a komplexnosti účetních závěrek a dalších ekonomických ukazatelů. Zároveň však potvrdil, že úroveň výročních zpráv se stále více unifikuje, neboť podle hodnoceného vzorku ubylo výročních zpráv s horší kvalitou zpracování, ale na druhé straně i těch velmi dobrých,“ uvedl Tomáš David, manažer Sdružení CZECH TOP 100. Podle předsedy poroty soutěže 100 nejlepších výročních zpráv Františka Dostálka, senior partnera KPMG ČR, spol. s r.o., jde o přirozený důsledek racionalizace financí ve většině firem spojených s přípravou a výrobou výročních zpráv.

Za vítěznou elektrárenskou firmou ČEZ, a. s., se na druhém místě v celkovém pořadí umístila společnost PPF a.s., bronzová příčka připadla Západočeské energetice, a.s. První pětku doplňují Pražská energetika, a.s., a Sokolovská uhelná, a. s.

Vedle celkového hodnocení jsou vyhlašováni vítězové i v dalších kategoriích. Výroční zpráva Pražské energetiky, a.s., získala nejvíce bodů v kategorii „Informační hodnota“, a to před zprávami společností ČEZ, a. s., a Jihomoravská energetika, a.s. Jako graficky nejzdařilejší vybrala porota výroční zprávu PPF a.s., která zároveň obdržela „Evropskou cenu za grafiku“, dále následovaly Český Mobil a.s., a Západočeská energetika, a.s. V kategorii „Nejlepší Investor Relations na www“ zvítězila výroční zpráva Českého Telecomu, a.s., cenu odborné veřejnosti za „Nejsympatičtěji prezentovaný managemet“ vybojovala Komerční banka, a. s. Nejlepší výroční zprávy byly vyhlášeny rovněž v sedmi odvětvích.

Novinkou desátého ročníku soutěže je zvláštní ocenění „Velmi kvalitní prezentace Corporate Governance“, nad kterou převzala záštitu Komise pro cenné papíry. Ocenění získalo pět společností – Český Telecom, a. s., Jihomoravská energetika, a.s., Plzeňský Prazdroj, a. s., Pražská energetika, a.s., Západočeská energetika, a.s. – bez určení pořadí.

Odbornou porotu již tradičně tvoří finanční analytici, auditoři, grafici, umělecký fotograf a jazykoví, polygrafičtí a komunikační odborníci. Předsedou poroty jubilejního ročníku byl stejně jako v předchozích ročnících František Dostálek.

Hodnotící kritéria nedoznala oproti minulosti změn a porotci hodnotili výroční zprávy podle 35 ukazatelů. Šlo například o naplnění legislativního rámce daného pro zpracování a vydání výroční zprávy, rozsah, komplexnost a přehlednost údajů poskytujících obraz o společnosti jako celku, zveřejnění údajů nad rámec minimálních legislativních požadavků a uvedení vybraných ekonomických ukazatelů na další období. Kromě toho byla z hlediska samotného zpracování sledována a hodnocena přiměřenost použitého jazyka a stylu, logická struktura a výstavba textu, umělecká kvalita fotografií, výtvarné pojetí, celkový estetický dojem, kvalita tisku apod.

Počet výročních zpráv, které se každoročně ucházejí o titul nejlepší výroční zpráva, se drží stabilně nad hranicí 150. V letošním ročníku se do soutěže přihlásilo celkem 163 výročních zpráv. Výroční zprávu ze zákona jednou ročně vydávají firmy, které musejí mít účetní závěrku ověřenou auditorem. Zpráva je veřejným dokumentem a většinou vychází v tištěné podobě formou brožury. Obsahuje zejména popis firmy, přehled finančních ukazatelů s komentářem, hlavní události a složení vrcholových orgánů.

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *