Průmysl

ETA v příštím roce ztrojnásobí dodávky komponentů pro automobilový průmysl

Záměrem nového vedení ETA a.s. je rozvíjet, vedle tradiční výroby elektrických spotřebičů pro domácnost, také produkci pro výrobní spotřebu, zejména v automobilovém průmyslu.

Důvodem tohoto projektu je zejména diverzifikace odbytového rizika do dvou odlišných oblastí. Při současné konkurenci a změnách poptávky je pro výrobce výhodné mít aktivity ve více oborech. Automobilový průmysl byl zvolen proto, že majitel ETY, liberecký podnikatel Marek Rybář, je významným českým výrobcem plastových výlisků a dlouholetým dodavatelem pro automobilový průmysl. Proto je možné využívávat odborníků a zkušeností jeho liberecké firmy.

Záměr vyhlášený v roce 2002 se rychle naplňuje. První dodávky komponentů pro automobilky se uskutečnily již koncem roku 2002 v menším rozsahu 3 mil. Kč. Letos to bude již 26 mil. Kč a reálná prognóza na příští rok očekává téměř ztrojnásobení letošních dodávek na 75 mil. Kč. O násobky poroste tato produkce, podle prognózy vedení firmy, i v dalších letech. V současné době se jedná o montáž komponentů skládajících se z plechových výlisků a plastových dílů.

Vedle výroby komponentů se nové vedení ETY od samého počátku připravovalo také na rozšíření dodávek forem a nástrojů pro externí zákazníky, zejména z automobilového průmyslu. Do nákupu špičkových technologií a dalších investic určených k modernizaci nástrojárny bylo během dvou let investováno několik desítek mil. Kč. To podstatně zvýšilo kapacitu provozu a umožňuje komplexní řešení zakázek od nápadu až po produkt. Dodávky forem a nástrojů pro automobilový průmysl dosáhnou letos 22 mil. Kč a v roce 2004 se zvýší víc jak o třetinu. Očekává se, že od příštího roku poroste i výroba forem a nástrojů pro externí zákazníky z jiných odvětví. Podíl produkce pro všechny externí odběratele z celkové výroby nástrojárny se postupně zvýší z dnešních 50 % na dvě třetiny.

Výroba komponentů se však netýká jen automobilového průmyslu. ETA dodává externím odběratelům také dílce odvozené ze současné výroby, jako jsou např. motory a agregáty, rotorové plechy, hřídele apod. Jsou určeny pro hobby techniku, do elektrotechnického a strojírenského průmyslu apod. Také zde jde o desítky milionů Kč s předpokládaným růstem i v dalším období. Suma všech subdodávek ETY pro výrobní spotřebu dosáhne v letošním roce téměř 100 mil. Kč a příští rok se zdvojnásobí.

Hlavní strategií nového vlastníka zůstává zachování a rozvoj výroby domácích spotřebičů pod značkou ETA, která má v tuzemsku a i v dalších středoevropských a východoevropských státech významné postavení a dlouholetou tradici. Nosným programem jsou nadále vysavače prachu, do jejichž inovace se každoročně investují vysoké částky.

– red –

Čtěte také