Výzkum trhu

Stále více nakupujících dává přednost známým řetězcům

Aktuální výsledky největšího každoročního šetření vývoje nákupních preferencí českých domácností Shopping Monitor 2003/04 společností INCOMA Research a GfK Praha, potvrdily, že obliba hypermarketů v Česku stále ještě nenarazila na svůj strop. Jako své hlavní nákupní místo uvádí hypermarkety již 37% domácností, což představuje sedmiprocentní nárůst ve srovnání s loňským rokem. Hlavní zbraní hypermarketů je šíře nabízeného zboží, nízká cenová hladina, možnost nákupu autem a také nabídka dalších obchodů a služeb. Domácnosti přitom nakupují v hypermarketu stále více i čerstvé zboží, které se tradičně nakupovalo především v menších a specializovaných prodejnách. Vedle hypermarketů rostou preference i pro diskontní prodejny, kterým dává přednost již téměř pětina domácností. Tito zákazníci oceňují na diskontu kromě nízkých cen hlavně jeho blízkost. Naopak dlouhodobě ubývají zákazníci supermarketům a malým potravinářským prodejnám.

Z konkrétních prodejen uvádějí domácnosti jako své hlavní místo nákupu nejčastěji Kaufland, Plus Diskont, Jednotu, Albert a Penny Market, následují Tesco, Hypernova a Globus. O rostoucí koncentraci trhu svědčí, že některou z deseti nejčastěji zmiňovaných prodejen uvedlo již 74% oproti loňským 66%. Řetězec Lidl, který letos vstoupil na český trh, svou silnou reklamní kampaní dokázal dosáhnout velmi vysoké úrovně znalosti (72%), ovšem reálně v něm zatím nakupovala jen šestina českých domácností. Jako svou hlavní prodejnu jej uvádí 1% nakupujících, čímž se v letošním roce řadí na 17. místo, do budoucna lze jistě očekávat vzestup.

Jako každý rok i letos reprezentativní vzorek domácností hodnotil prodejny podle nejrůznějších kritérií. Hned u tří sledovaných kategorií (šíře nabízeného sortimentu, čerstvost a kvalita zboží, celkové prostředí prodejny) získal nejlepší ohodnocení Globus, z hlediska cenové úrovně pak řetězec Kaufland. U malých prodejen byla naopak velmi dobře hodnocena kvalita a dostupnost personálu, vítězem této kategorie se stal Flosman/Flop.

Jednou z oblastí sledovaných výzkumem byl také elektronický obchod. Nakupování po internetu letos vyzkoušela 4% oslovených, oblíbená je tato forma nákupů zejména u managerů a podnikatelů (14%).

Grafy:
Jak jste spokojen(a) s cenami v prodejně, kde nejvíce nakupujete?
V jakém typu prodejny celkově utratíte největší část vašich měsíčních výdajů za potraviny?
Jak se jmenuje prodejna, ve které utratíte největší část vašich měsíčních výdajů za potraviny?
Necháváte se ovlivnit letáky, které dostáváte do schránky?

Pramen: Shopping Monitor 2003/04

Čtěte také