Marketing

Rizikový kapitál v Evropě zaznamenal ve 3. čtvrtletí 2003 pokles

Evropský rizikový kapitál zaznamenal ve třetím čtvrtletí pokles o 20 %. Na výsledcích se projevily prázdninové zvyky evropských investorů. Vyplynulo to z výzkumu rizikového kapitálu společnosti Ernst & Young.

Ve třetím čtvrtletí roku 2003 bylo v Evropě investováno do rizikového kapitálu 616 milionů EUR v celkem 191 transakcích. Vyplývá to ze studie evropských rizikových investic provedená společností Ernst & Young. V souladu se sezónní strukturou investic poklesla investiční aktivita ve třetím čtvrtletí v porovnání s druhým čtvrtletím tohoto roku o 20 % v objemu prostředků a o 25 % v počtu realizovaných transakcí. Tento trend kontrastuje s výsledky v USA, kde rizikový kapitál dosáhl ve třetím čtvrtletí 2003 stabilních výsledků.

Téměř polovina veškerých evropských investic do rizikového kapitálu ve třetím čtvrtletí letošního roku pochází z Velké Británie. Zatímco v celé Evropě investiční aktivita v rizikovém kapitálu klesala, ve Velké Británii vzrostly celkové investice o 52 % na 277 milionů EUR.
Kromě toho, že se v této zemi uskutečnily dva největší obchody, zvýšily se celkové investice Velké Británie do oblasti informačních technologií i do zdravotnictví. Investice do informačních technologií, které celkově v Evropě poklesly o 12 %, ve Velké Británii stouply. o 54 %. Německo a Francie naproti tomu vykazovaly většinou slabé třetí čtvrtletí, pokud jde o počet obchodů s tím, že v těchto zemích byly uzavírány menší transakce.

Petra Wendelová, vedoucí partner divize Corporate Finance Ernst & Young vysvětluje, že svou roli v tomto poklesu hrály sezónní vlivy. „Evropské prázdninové zvyky v posledních třech letech vždy způsobily pokles investičních obchodů ve třetím čtvrtletí. Je to patrné i v letošním třetím čtvrtletí – v srpnu byla uzavřena polovina obchodů v porovnání s červencem a zářím. Když jsou investoři až měsíc ze čtvrtletí pryč, je obtížné dovést obchody do konce, zvláště v případě vytváření velkých sdružení investorů, kteří by investovali do významnějších transakcí.“

Dva největší investiční ochody uzavřené v Evropě ve třetím čtvrtletí byly: Arrow Therapeutics, londýnský výrobce léků, který přilákal investice v hodnotě 30 milionů EUR, a Ardana Bioscience, edinburgský výrobce produktů reprodukčního zdraví se sídlem, který získal 29 milionů EUR. Investice do těchto firem pomohla učinit z biofarmaceutického sektoru nejvýznamnější segment rizikového kapitálu v tomto čtvrtletí. V Evropě bylo ve třetím čtvrtletí do biofarmacie investováno 195 milionů EUR.

Ve třetím čtvrtletí bylo uzavřeno 52 obchodů v raném stádiu. Důvěra v obchody v ranném stádiu vzrostla, počáteční investice činily 27 % celkové hodnoty obchodů, což znamená růst o 5 % oproti druhému čtvrtletí. Také střední hodnota částky investované v rámci financování rizikovým kapitálem vzrostla z 1,75 milionu EUR ve druhém čtvrtletí na 2 miliony EUR ve čtvrtletí třetím, což je nejvyšší hodnota za poslední dva roky.

Podle Petry Wendelové z Ernst & Young se do Evropy přenáší optimismus z USA v oblasti rizikového kapitálu. „Aktivita v oblasti rizikového kapitálu v Evropě tradičně zaostává za USA nejméně o dvě čtvrtletí. Protože investice se v USA drží v posledních čtvrtletích na stabilní úrovni, lze očekávat, že evropský trh bude tento trend následovat v první polovině příštího roku,“ uvedla Petra Wendelová.

Studie Ernst & Young o rizikovém kapitálu v Evropě je založena na souhrnných výsledcích evropského průzkumu. Data byla získána průzkumem u firem zabývajících se rizikovým kapitálem, a to prostřednictvím hloubkových pohovorů s řediteli a finančními řediteli společností a ze sekundárních zdrojů.

Čtěte také