Branding

General Electric je i nadále nejuznávanější společností

Společnost General Electric již po šesté obsadila první místo na seznamu Nejuznávanější společnosti světa, který sestavují Financial Times a PricewaterhouseCoopers. Na druhém místě se opět umístil Microsoft, společnost IBM byla ze třetí pozice odsunuta Toyotou. Bill Gates obhájil pozici nejrespektovanější osobnosti obchodního světa. Nejvýraznější vzestup – o tři místa vzhůru – zaznamenal Warren Buffett ze společnosti Berkshire Hathaway.

Šestý ročník této studie vychází z názorů více než tisíce generálních ředitelů z dvaceti zemí a reprezentativního vzorku správců fondů, nevládních organizací a mediálních komentátorů. Cílem studie je zjistit, které společnosti vytvářejí měřítka pro budování dobrého jména.

Na vedoucích příčkách seznamu se opět umístily společnosti se sídlem ve Spojených státech. Ze společností z jiných zemí do první desítky pronikly pouze německý výrobce automobilů DaimlerChrysler a japonské společnosti Toyota a Sony. Podrobnější analýzou nejúspěšnějších padesáti společností je možné identifikovat další renomované organizace, které mají zřetelný potenciál obsadit přední příčky seznamu, např. Disney, Honda, Johnson & Johnson, L’Oreal, Siemens, Caterpillar, Nissan, British Airways, HSBC, BASF, Philips Electronics a Danone.

Kieran Poynter, vedoucí partner, PricewaterhouseCoopers LLP, k výsledkům dodal: „Už od roku 1998 jsou na prvních deseti místech seznamu Nejuznávanější společnosti světa stále stejná jména. To dokládá, že rozumné nápady a správný přístup jsou základem dobré pověsti a vůbec podnikání. Nejdůležitější je ale schopnost tyto předpoklady neustále realizovat bez ohledu na to, v jakých ekonomických podmínkách působíte nebo s jakými problémy se potýkáte. Společnosti, které v naší studii dlouhodobě obsazují nejlepší místa, se vyznačují právě těmito kvalitami.”

Prvních deset Nejuznávanějších společností světa:
1. General Electric
2. Microsoft
3. Toyota
4. IBM
5. Wal-Mart
6. Coca-Cola
7. Dell
8. Berkshire Hathaway
9. DaimlerChrysler
10. Sony

Metodika průzkumu
V šestém ročníku celosvětového průzkumu názorů generálních ředitelů získali společnosti Financial Times a PricewaterhouseCoopers odpovědi od více než tisíce respondentů z dvaceti zemí.

Hlavní cíl průzkumu se nemění: přední řídící pracovníci jsou dotazování, které společnosti a osobnosti obchodního světa na celém světě považují za nejuznávanější a proč. Konkurence v podnikání stále vzrůstá, což zvyšuje význam dobrého jména a pověsti – proto bylo zjišťováno také to, které organizace jsou považovány za nejúspěšnější z hlediska řízení společností a sociální zodpovědnosti.

Respondenti byli nejprve požádáni, aby uvedli tři společnosti, jichž si na světě nejvíce váží. Poté měli jmenovat tři společnosti, které nejvíce uznávají ve svém odvětví. Dále měli vybrat tři osobnosti obchodního světa, které nejvíce respektují. Všechny tyto otázky byly pokládány i v předchozích průzkumech. Respondenti byli vždy požádáni, aby uvedli důvody své volby.

V posledních třech ročnících studie měli respondenti rovněž jmenovat tři společnosti, které dosahují nejlepších výsledků při vytváření hodnoty pro akcionáře. Pro srovnání byla tato otázka položena také téměř stu správců fondů z celého světa.

Tak jako před rokem byli respondenti i letos dotázáni, kterých tří společností ve své zemi nebo regionu si nejvíce váží a které tři společnosti podle nich vykazují nejvyšší míru morální integrity. Tyto otázky byly letos doplněny žádostí o určení tří společností z celého světa, které mají nejefektivnější systém řízení, a tří společností, které vykazují nejvyšší míru sociální odpovědnosti.

Také otázky, které společnosti vykazují nejvyšší míru morální integrity, mají nejúčinnější systém řízení a chovají se nejzodpovědněji byly pro srovnání položeny ještě zhruba 90 mediálním komentátorům a zástupcům nevládních organizací z celého světa.

Průzkum byl uskutečněn v listopadu a prosinci 2003. Podobně jako v předchozích letech Financial Times a PricewaterhouseCoopers stáli před volbou, zda mají údaje vážit výší HDP země respondenta (jediné měřítko, které je k dispozici u všech dotázaných), nebo zda mají data ponechat nevážená. Znovu se rozhodli vážit údaje výší HDP, jednak pro zajištění konzistentnosti s předchozími studiemi, jednak proto, aby výsledky reflektovaly skutečnost (ať už je to správné, nebo ne), že názory subjektů jednotlivých ekonomik mají různou míru světového vlivu. Tento přístup byl uplatněn u generálních ředitelů, správců fondů, mediálních pracovníků i nevládních organizací.

Aby vyvážili možnou tendenci respondentů vybírat společnosti z jedné země, Financial Times a PricewaterhouseCoopers požádali, aby opět pro každou kategorii o třech nominacích (s výjimkou kategorií nejuznávanější společnosti na celém světě, v odvětví a v zemi či regionu) uvedli pět kandidátů.

Opět byla provedena analýza spontánních zdůvodnění nominací. Byly získány cenné informace o tom, které faktory jsou rozhodující pro to, aby společnost či osobnost získali uznání.

Použitá metoda zajišťuje důkladné a věrohodné zachycení názorů generálních ředitelů i dalších relevantních subjektů z celého světa. Umožňuje sledovat průběžný vývoj postavení společností a rovněž důvody nominací.

– red –

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *