Branding

Reputace obchodní značky je důležitějším měřítkem úspěšnosti firmy než finanční výsledky

Agentura Herald Communications zveřejnila výsledky průzkumu, který realizovala její mateřská firma Fleishman-Hillard pro Světové ekonomické fórum (World Economic Forum, WEF). Z průzkumu provedeného mezi vrcholnými manažery největších světových společností vyplývá, že reputace firmy je důležitějším měřítkem úspěšnosti než burzovní výsledky, ziskovost či návratnost investic. Výzkum, který proběhl v rámci světového ekonomického fora v Davosu, také ukázal, že v měření úspěšnosti firmy je pouze kvalita produktů a služeb vnímána jako důležitější než dobré jméno.

Dotazník obdrželo v prosinci všech 1 500 delegátů 34. světového ekonomického fóra a odpovědělo zhruba 10 % z nich. Delegáti fóra se primárně rekrutují z managementu 1 000 vedoucích světových firem. Tento „Výzkum mínění lídrů“, který zveřejnili WEF a Fleishman-Hillard, přináší nový pohled na problémy znepokojující vedoucí světové manažery.

„Pověst firmy a jejích produktů byla v minulosti považována za nehmotný majetek, který je velmi obtížné kvantifikovat,“ řekl John Graham, předseda představenstva a CEO Fleishman-Hillard. „Nyní je jasné, že reputace je zásadní součástí hodnoty společnosti a stává se klíčovým měřítkem jejího výkonu.“ Tři pětiny respondentů uvedly, že obchodní značka či reputace firmy představují více než 40 % její tržní hodnoty. Více než 77 % věří, že důležitost reputace za poslední dva roky vzrostla.

„Poslední vlna skandálů korporací zjevně způsobila, že výkonní ředitelé přehodnotili svůj vztah ke značce,“ doplnil Graham. „Jedním z výsledků této změny přístupu je skutečnost, že vedoucí manažeři už nepovažují tradiční finanční měřítka za jediné indikátory úspěšnosti společnosti.”

92 % respondentů zmiňovaného výzkumu poukázalo na reputaci jako na důležitou součást strategie své společnosti a 24 % vnímá dobré jméno firmy jako nejdůležitější měřítko její úspěšnosti. Za touto odpovědí teprve následovaly: ziskovost (17 %), návratnost investic (13 %), udržitelnost (6 %) a hodnota akcií na burze (5 %). Pouze kvalita produktů a služeb (27 %) byla jako měřítko úspěšnosti jmenována častěji než reputace firmy.

Některá další zjištění výzkumu:

  • Poměrem více než dvě ku jedné jsou respondenti názoru, že další generace bude žít spíše v prosperujícím (59 %) než bezpečném (27 %) světě. Světoví lídři hodnotí bezpečnostní situaci s poněkud větší mírou pesimismu než občané obecně (61 % lídrů si myslí, že svět bude pro příští generaci méně bezpečný, z běžných občanů si totéž myslí pouze 48 %).
  • Většina respondentů (90 %) hodnotí současnou geopolitickou situaci jako vysoce nebo středně riskantní, mnozí ale (82 %) hledí na globální ekonomiku s větším optimismem než před rokem.
  • Dále věří, že výhled jejich osobní bezpečnosti je lepší nyní (65 % uvedlo pozitivní hodnocení) než bude za 10 let (pouze 41 % uvedlo pozitivní hodnocení).
  • 38 % hodnotilo ekonomiku/trhy jako hlavní hrozbu bezpečnosti a integrity firemní značky, přičemž uvedli, že krátkodobé výhledy mohou zkreslovat přesné hodnocení společnosti.

– pk –

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *