banner_left
Služby

GfK zvýšila obrat

Hospodářský rok 2003 byl pro skupinu GfK velmi úspěšný. Na základě předběžných údajů roční závěrky, zvýšila skupina svůj obrat o 6,4 % z 559,4 na 595,1 miliónů EUR. Tím se skupině podařilo i v roce 2003 překonat odhadovaný růst 3 % u celého oboru výzkumu trhu. S hospodářským výsledkem včetně výsledku z účastí (EBIT, tj. před zdaněním a odpočtem úroků), který vzrostl o 37,8 % z 50 na 68,9 miliónů EUR, docílila GfK výrazného růstu své marže: z 8,9 na 11,6 %.

Velmi dobrý průběh podnikatelských aktivit ve čtvrtém čtvrtletí 2003 GfK umožnil překonání očekávaných výsledků roku 2003. Rok 2003 se stal dalším z let, ve kterých GfK docílila výrazného růstu svého výsledku v rozsahu + 37,8 % oproti obratu, který vzrostl o + 6,4 %. K tomuto potěšitelnému zlepšení výsledku přispěly všechny podnikatelské segmenty a regiony. Marží ve výši 11,6 % se GfK řadí do špičkové skupiny podniků zabývajících se výzkumem trhu ve světovém měřítku. GfK těží ze svého velkorysého rozšiřování, prosazování svého Key Account Managementu a ze svého aktivního řízení nákladů.

– red –

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *