Management

LogicaCMG: Nedůvěra k outsourcingu stojí evropské společnosti více než osm miliard eur ročně

Velké evropské podniky přicházejí o potenciální úspory ve výši 5,4 miliardy liber ročně, protože se bojí svěřit některé činnosti externím dodavatelům formou outsourcingu. V současné době činí tyto úspory asi 2,2 miliardy liber, což ukazuje, že se zdaleka nejedná o vyspělý trh, a to nejen ve srovnání s ideálním stavem, ale také v porovnání s pokročilejšími trhy. Uvádí se to v analýze, kterou zveřejnila společnost LogicaCMG.

Podle této analýzy se optimální rovnováha mezi zajišťováním činnosti vlastními zaměstnanci a pronájmem služby od externího dodavatele pohybuje kolem poměru 30:70. To znamená, že by společnost měla realizovat vlastními silami přibližně třetinu svých aktivit. (příklady činností, které je často vhodnější přenechat externím firmám, jsou uvedeny v tabulce níže)

Studie také ukazuje, že dobré outsourcingové kontrakty mohou výrazně snížit nejrůznější podnikatelská rizika. V této souvislosti je zarážející, že téměř 60 % velkých evropských podniků se analýzou rizik nezabývá vůbec a mnoho dalších firem až v situaci, kdy začínají uvažovat o outsourcingu činností. Rizika spojená s provozováním činností vlastními silami tak zůstávají skryta. “Příliš mnoho společností čelí nepřiměřené míře rizik – prostě proto, že o tom nevědí,” říká ředitel pro outsourcing ve firmě LogicaCMG Bob Fawthrop a doporučuje model smíšeného outsourcingu, s nímž LogicaCMG přišla a který umožňuje přesně vyhodnotit náklady a přínosy, a zároveň přenést podstatnou část rizik na externího dodavatele. “Naše studie ukázala velké rozdíly mezi jednotlivými zeměmi. Lze však říci, že dosud převládá situace, kdy je mnoha podnikům jasné, že outsourcing by jim přinesl výrazné úspory, ale nejsou schopny překonat převážně iracionální obavy. Mnoho podniků si navíc myslí, že pokud něco zajišťují jejich vlastní zaměstnanci, nejsou s tím spojena žádná rizika. To prostě není pravda.”

Základem výzkumu byly hloubkové pohovory s přibližně dvěma stovkami vrcholových manažerů největších společností ve Velké Británii, Francii, Německu, Nizozemí, Belgii a Austrálii, které na zakázku společnosti LogicaCMG provedla nezávislá agentura Coleman Parkers. Co se týče odvětví, byly do výzkumu zahrnuty veřejná správa, finance, doprava, telekomunikace, energetika a výrobní průmysl. Dotazováni byli nejčastěji provozní ředitelé, členové představenstev odpovědní za provozní záležitosti a finanční ředitelé.

Další zjištění:

  • 78 % společností (97 % firem ve Velké Británii, 71 % v Německu a 70 % ve Francii) se nějak zabývá analýzou rizik, ale mnoho z nich není schopno vidět rizika spojená s procesy, jež probíhají přímo uvnitř organizace.
  • Nejčastěji uváděné důvody proti outsourcingu jsou tyto: jedná se o činnost příliš důležitou (40 % dotazovaných firem), jedná se o činnost blízkou hlavnímu podnikání, kde je přidáváno hodně hodnoty, a tak je těžké zdůvodnit předání takové činnosti někomu jinému (42 % firem), a náklady (7 % firem).
  • Francouzské společnosti spojují s outsourcingem očekávání největších úspor (22 %), zatímco britské společnosti jen 16 %. Tento rozdíl lze vysvětlit relativně vyšší vyspělostí britského trhu, kde je již větší část potenciálu využita.

Tabulka:
Úroveň částečného nebo úplného outsourcingu jednotlivých typů činností:

 

UK (%)

France (%)

Germany (%)

Belgium (%)

Netherlands (%)

Účetnictví

20

3

6

0

7

Personální agenda

13

3

3

8

3

Informační technologie

43

33

13

35

10

Řízení řetězce dodávky

20

3

19

13

17

Vývoj a inovace

27

3

3

3

13

Mzdová agenda

40>

13

6

50

50

Co společnosti očekávají od outsourcingu (1 – bezvýznamné, 5 – velice důležité):

Přínos

Průměr všech zemí

Snížení nákladů

3.9

Lepší úroveň služeb

3.7

Možnost předvídat náklady

3.6

Zlepšení výkonnosti organizace

3.5

Zlepšení řízení procesů

3.4

Rozšíření kapacity zpracování dokumentů, požadavků atd.

3.3

Možnost lépe využít vnitřní zdroje

3.3

Zlepšená reputace na trhu

3.2

Konkurenční výhoda

3.2

Snížení podnikatelského rizika

2.7

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *