banner_left
banner_right
Marketing

Jsou evropské banky připraveny na globální cenovou politiku?

Podle nově zveřejněné zprávy společností Cap Gemini E&Y, EFMA a ING zpracované v 11 vyspělých zemích během uplynulých devíti měsíců se cena základních bankovních služeb může lišit až o 30 a více procent, a to i v ekonomicky podobných sousedících státech.

Studie World Retail Banking Report 2004 odhaluje výsledky devítiměsíčního výzkumu realizovaného napříč 11 ekonomicky vyspělými zeměmi. Poprvé přitom srovnává ceny účtované bankami drobným klientům za základní bankovní služby, jako je zřízení a vedení běžných účtů, hotovostní operace či další služby spojené se správou osobních financí.

Studie zpracovaná společností Cap Gemini E&Y ve spolupráci s European Financial Management & Marketing Association (EFMA) a ING zkoumá trh retailového bankovnictví ze zákaznického pohledu a mapuje cenovou politiku 73 vybraných bank v Evropě a Severní Americe.

Cílem studie je stanovit měřítko pro cenové modely, které v současné době banky běžně používají k tomu, aby odhadovaly a předpovídaly dopady případných cenových změn na odvětví finančních služeb. Jedním ze zjištění vyplývajících ze studie je fakt, že většina bankovních domů v té které zemi používá určitou vlastní kombinaci čtyř cenových modelů: modelu založeného na zpoplatnění účtu, modelu založeného na zpoplatnění transakcí, modelu založeného na zpoplatnění produktového balíčku anebo modelu založeného na nepřímých příjmech.

Výzkum ukázal, že místní cenové modely, které se vyvíjely v každé konkrétní zemi řadu let, byly ovlivněny zejména působením dvou klíčových faktorů, z nichž:

  • prvním faktorem je působení křehké rovnováhy mezi snahou regulátorů zajistit stabilní bankovní systém, mezi úsilím zákaznických skupin o nižší poplatky a mezi častým politickým tlakem vlád na finanční sektor;
  • druhým faktorem je odhodlání bank usměrňovat chování svých zákazníků směrem k využívání nákladově efektivnějších produktů a cest ovládání účtů.

“Studie je prvním materiálem, který podává pravdivý obrázek o tom, jak dnes skutečně vypadá cenová politika bank na trhu retailového bankovnictví,” řekl Bertrand Lavayssière, ředitel sekce Globálních finančních služeb společnosti Cap Gemini E&Y. “Vezmeme-li v úvahu současné trendy trhu, probíhající regulatorní změny, rostoucí globalizaci ve vlastnictví bank a zákazníky stále více požadovanou universální nabídku služeb, za několik málo let již budeme hledět na docela jiný trh.”

Studie The World Retail Banking Report srovnává podle jednotlivých zemí standardní ceny za základní bankovní produkty a služby zákazníkům. Výzkum byl prováděn po dobu devíti měsíců 11ti různými týmy vytvořenými v jednotlivých zemích. Bylo do něj zapojeno 73 bank v Belgii, Kanadě, Francii, Německu, Itálii, Nizozemsku, Norsku, Španělsku, Švédsku, Velké Británii a Spojených státech amerických.

Cenový index je založen na každodenních bankovních potřebách zákazníků: vedení účtu, platební operace, používání hotovosti a řešení dalších operací. Za každou banku v dané zemi byly shromážděny standardní jednotné ceny za tyto produkty a služby tak, jak jsou v širokém měřítku šířeny v reklamě ve snadno dostupných médiích. Týmy expertů pak sestavily pro každou zemi hodnocení, které vytvářelo přehled o tuzemském bankovním prostředí. Každý tým pak analyzoval cenové modely aplikované hlavními bankami a následně sestavil cenový index.

Poslední stádium výzkumu bylo zaměřeno na hloubkové pohovory s bankovními experty a ekonomy, kteří potvrdili zjištěná fakta a přispěli svými komentáři o tržních podmínkách.

– red –

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *