Knihy

Koučováním k úspěšnému týmu sebevědomých lidí

“Všechno, co dělám, je zaměřeno na výkon. Koučování používám jako prostředek pro dosažení takové úrovně mých lidí, aby mohli dělat práci, kterou bych jinak musel dělat sám. Ćas věnovaný koučování je investice, která mi šetří mnohem víc času, než který investuji.”, tak definuje význam koučování Cameron Burness, výrobní manažer ICI Pharmaceuticals na straně 166 v knize Johna Whitmora Koučování. Rozvoj osobnosti a zvyšování výkonnosti, kterou v těchto dnech vydalo nakladatelství Management Press v druhém, rozšířeném vydání. Přeložil ing. Aleš Lisa.

Vývoj společnosti směřuje ke spojení manažera a odborníka, koučování se tak může stát nezbytnou součástí manažerské výbavy. Principem koučování je vytvářet a posilovat sebedůvěru koučovaného – nejčastěji to bývá podřízený. Výsledkem jsou nejen lepší vztahy na pracovišti, ale také mnohem vyšší výkon celého týmu. Koučování je spíše „jiným“ přístupem k ostatním lidem a způsobem myšlení než řízením lidí.

Podle Whitmora jsou podstatou koučování správně, tzn. podnětně, položené otázky, které splňují podmínky metodiky GROW s důrazem na vnímání reality a posílení zodpovědnosti. Významnou součástí takové práce s lidmi je také zpětná vazba a způsob jejího vyžadování. Pokud chceme přinutit koučovaného, aby s námi spolupracoval a dokázal tak odhalit chyby, které dělá, máme k dispozici dva typy otázek. Která je součástí koučingu, odhadnete snadno: Proč nesleduješ míč? Jak vysoko letěl míč?

Whitmore zmiňuje úlohu koučování v situacích jako je krize identity, hledání smyslu; spojuje tuto metodiku se sílou pozitivních prožitků a správně cílené motivace; zdůrazňuje přínos koučování při rozvoji týmu či při práci v takových korporacích, kde je někdy těžké najít jiný smysl práce než vydělávání peněz. Na závěr jsou shrnuty výhody tohoto přístupu k lidem – za všechny cituji některé: vyšší výkon, rozvoj lidí, vyšší kvalita života, tvůrčí myšlení, lepší využití dovedností a zdrojů.

Kniha přináší spoustu praktických příkladů a návodů, jak se zachovat, či jak (jemně) přinutit ostatní, aby kvalitně a z vlastní vůle dělali to, co dělat mají. Jistý problém spatřuji v odlišnosti evropské, respektive české a americké mentality. Při čtení jsem se nezbavila chuti „made in USA“, což ale neznamená, že kniha je špatná. Pouze doporučuji vysokou míru ostražitosti a intuice při jejím používání v českém kulturním prostředí.

Kniha vyšla v nakladatelství Management Press.

brož., 145 x 205 mm, 186 str.,
doporučená cena 240 Kč, ISBN 80-7261-101-1

Autorka recenze: Jana Kneschke

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *