Teorie marketingu

Product management a Project management (2.)

Tvorba cen
Nedílnou součástí a také nejvýznamnější z pohledu majitele nebo akcionářů, je pricing, neboli cenotvorba, která rovněž spadá do rámce činností product managera.

Cena je „suma hodnot, které je zákazník ochoten vyměnit za benefity spojené s užíváním výrobku nebo služby“. Při navrhování ceny třeba zohlednit fakt, že představuje jedinou součást marketingového mixu, která přestavuje příjmy. Tedy má schopnost ovlivnit všechny ostatní součásti marketingového mixu.

Cenotvorba je dynamický proces, měla by pružněji reagovat na změny na trhu, častěji by měla proběhnout její revize, a to s ohledem na jednotlivé segmenty, produkty a příležitosti na trhu. Dle situace na trhu, nebo plánů firmy, může firma použít různé cenové strategie.

Je potřeba brát ohled i na to, ve které fázi životního cyklu se produkt nachází a kterému segmentu trhu je určen, tzn. kdo si produkt kupuje. Lokalita prodeje a samozřejmě využívání cenových úprav (slevy, zvýhodněné balení, atd.) také hraje svou významnou roli.

Mnoho faktorů ovlivňuje stanovení výše ceny. Nejčastěji se však určuje dle nákladů nebo cen konkurence. Při cenotvorbě však je třeba zohledňovat i marketingové strategie firmy a její cíle.

Project management
Řada firem rozšiřuje svojí organizační strukturu o nový útvar Project managementu. Implementace jakékoliv změny: vývoj a zavedení produktu, cenotvorba, promotion, výzkum, PR, plánování atd., není v marketingově řízených firmách myslitelná bez project managementu a kvalitních project managerů. Veškeré činnosti ve firmě jsou organizovány jako projekt, a proto tento útvar v mnoha firmách nabírá na váze.

Slovo projekt je často chápané ve smyslu projektu stavebního, nějaké dokumentace či návodu. Projektem však může být chápan i jakýkoliv velký proces změn, které se uskutečňují ve firmě, jejichž realizace se vymyká standardním postupům.

Projektem se vlastně řeší nebo uskutečňuje naplnění konkrétně stanoveného cíle. V rámci jedné organizace zahrnuje řadu pracovníků z různých oddělení ale i externí firmy. Uskutečňuje se na základě plánu či strategie projektu, dle konkrétního zadání managementu. Pro jednotlivé projekty se určují zodpovědní projektoví pracovníci. Celý tento proces má začátek a konec, jeho průběh i výsledky je možné analyzovat.

Projektový manager má v řadě firem vlastní pozici, resp. vlastní oddělení projektového řízení. Vedením projektu může být pověřen i jakýkoliv pracovník firmy, který bude na dobu trvání projektu do této pozice delegován. Někdy je možné, aby projektový manager vedl i více projektů najednou. Záleží to na rozsahu projektu, jeho náročnosti a na počtu projektů. Řada firem si do pozice projektového managera najímá externí specialisty, zkušené odborníky z oblasti projekt managementu.

Není nutné, aby projektový manager byl z téhož odvětví, ve kterém firma působí. Jedná se o vedení lidí, splnění určitých termínů a cílů. Někdy je to i lepší, protože projektový manager by měl být na úrovni managementu, tj. mít jisté pravomoci, páky, kterými musí jak kolektiv, tak proces ve firmě řídit. To je někdy u interních, dočasně delegovaných project specialistů, problém.

Rozdíl mezi produktovým a projektovým managerem je v cíli jejich činnosti. Product manager se snaží o co nejlepší produkt, o co nejlepší uspokojení potřeb zákazníka. Cílem project managera je implementace projektu, jeho realizace ve stanovených termínech a při stanovených nákladech. Jejich cíle jsou tedy odlišné.

Článek byl napsán podle materiálů semináře Certifikovaný Product Manager, společnosti top vision.

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *