Výzkum trhu

Kam směřuje český maloobchod?

Koncentrace českého maloobchodu se bude podle názoru expertů a vrcholových manažerů působících v oblasti obchodu dále prohlubovat. Podíl TOP10 řetězců na trhu rychloobrátkového zboží může v roce 2006 dosáhnout již 67% a některé firmy český trh patrně opustí. Celkový objem maloobchodního obratu (ve stálých cenách) by měl mezi léty 2003-2006 vzrůst o 60 mld. Kč. To jsou jen některé z mnoha závěrů vize vývoje českého obchodu publikované společnostmi INCOMA Research a INCOMA Consult. Několik desítek expertů z významných firem aktivních na českém trhu vyjádřilo svá očekávání ohledně několika následujících let na českém trhu a shrnutí jejich názorů přináší studie s názvem RETAIL VISION 2006.

Tržní podíl TOP10 obchodních firem na českém trhu

Český trh čeká v následujícím období řada zásadních proměn. Pro obchod bude charakteristický další nárůst konkurence a nová vlna přerozdělování tržních podílů. Hypermarkety i diskontní prodejny během tří let dále posílí svoje pozice na rychloobrátkovém trhu (každý z obou zmíněných formátů přibližně o 6%), zatímco ostatní typy prodejen včetně supermarketů budou stagnovat nebo ztrácet. Nejsilnějším formátem se tak stanou hypermarkety s 31% tržního podílu a podíl diskontů vzroste na 18%.

Tržní podíly jednotlivých maloobchodních formátů

Mezi pětici nejvýznamnějších řetězců budou podle panelu expertů v roce 2006 s největší pravděpodobností patřit skupiny Metro (Makro), Tesco, Schwarz (Kaufland/Lidl), REWE (Billa/Penny) a Ahold (Albert/Hypernova). Současně se očekává určitá konsolidace obchodu – na jedné straně vstoupí na trh nové řetězce, na straně druhé patrně dojde k odchodu nebo sloučení i některých silných firem.

Pravděpodobnost přítomnosti v TOP5 obchodních řetězců v roce 2006

Hnacím motorem růstu cen by měla být zejména kategorie čerstvých potravin, naopak u nepotravinářských kategorií se očekává jen mírný nárůst cen, u některých kategorií (elektro) dokonce pokles.
Vyvíjet se však bude i zákazník – rostoucí diferenciace se očekává v kupní síle domácností, ve struktuře výdajů za jednotlivé druhy zboží i v dalších charakteristikách maloobchodní poptávky. Ke stěžejním prioritám zákazníků budou i do budoucna patřit cenová úroveň zboží a nabízený sortiment, nicméně význam těchto faktorů bude postupně klesat – vize expertů naopak očekává dramatický nárůst zejména u témat souvisejících s „nákupním komfortem“, důraz bude kladen zejména na úsporu času a na služby poskytované prodejnou.

Priority zákazníků při volbě hlavního nákupního místa

Změnám, které nastanou také díky další liberalizaci českého trhu v souvislosti se vstupem do EU, se bude přizpůsobovat i strategie firem. Rostoucí důraz bude kladen na takové oblasti jako je věrnost zákazníků, efektivita provozu či vývoj maloobchodních značek. Dále poroste význam splátkového prodeje i procento nákupů realizovaných prostřednictvím bankovních karet.
Lze tedy očekávat další hlubokou strukturální proměnu českého trhu, proměnu v níž budou úspěšní zejména ti, kteří se dokáží dobře a rychle orientovat.

Grafy: INCOMA Retail Vision 2006

– red –

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *