Management

Vítězem ocenění „Credit Suisse Zaměstnavatel roku 2004“ je ŠKODA AUTO

Vítězové druhého ročníku ocenění Credit Suisse Zaměstnavatel roku, které pořádá poradenská společnost Fincentrum ve spolupráci s generálním partnerem Credit Suisse Life & Pensions, hlavním partnerem Scott & Hagget Group a partnerem Ernst & Young byli vyhlášeni na slavnostním večeru 20. května 2004. Hlavní cenu Zaměstnavatel roku převzal z rukou ministra práce a sociálních věcí Zdeňka Škromacha a Petra Žaludy, generálního ředitele Credit Suisse Life & Pensions, Pavel Podhaiský, zástupce vítězné ŠKODY AUTO.

Na slavnostním večeru byly uděleny ceny i v dalších kategoriích. Nejžádanější zaměstnavatel roku 2004 (volen laickou veřejností) a vítězové HR Excellence Awards v kategoriích Systém rozvoje a vzdělávání, Systém odměňování, Firemní kultura, Akademické programy. Nově byla udělena cena za péči o zdraví zaměstnanců, předána byla i zvláštní cena odborné poroty a cena účastníků odborné HR konference – HREA 2004.

Hlavní cenu, Zaměstnavatel roku 2004, předal vítězné společnosti ŠKODA AUTO ministr práce a sociálních věcí Zdeněk Škromach a Petr Žaluda, generální ředitel Credit Suisse Life & Pensions. Tuto společnost zvolila odborná porota, která vybírala z více než dvou stovek největších firem v České republice a která volila i vítěze speciálních kategorií. Na druhém místě se umístila Česká spořitelna následována společností ČEZ, a.s. Mezi desítkou nejlepších se dále umístily společnosti: Československá obchodní banka, Český mobil/OSKAR, Eurotel Praha, Hewlett-Packard, Komerční banka, Skanska CZ a Unilever ČR (bez udání dalšího pořadí, seřazeny abecedně).

Cenu veřejnosti, která hlasovala prostřednictvím internetu na stránkách www.zamestnavatelroku.cz a formou SMS v kategorii „Nejžádanější zaměstnavatel roku 2004“, obdržela společnost Hewlett Packard. Hlasování se zúčastnilo téměř deset tisíc hlasujících. Druhým nejžádanějším zaměstnavatelem se stala společnost Eurotel Praha (loňský vítěz) a třetím společnost Glaverbel Czech. V desítce nejlepších se podle mínění veřejnosti umístily i společnosti: Český mobil, ČEZ, České aerolinie, Český Telecom, Deloitte & Touche, Škoda Auto a T-Mobile (bez udání dalšího pořadí, seřazeny abecedně).

V rámci ocenění HR Excellence Awards byly vyhlášeni vítězové následujících kategorií:

V kategorii Akademické programy odborná porota vybrala společnost Třinecké železárny za projekt „Program spolupráce se školami všech stupňů“.

Ocenění v kategorii Firemní kultura získala společnost SMOZA. Porota ocenila její projekt „Přesun centrály firmy z Hranic na Moravě do Prahy.“

V kategorii Systém rozvoje a vzdělávání zvítězila společnost WITTE Nejdek za projekt „Lidské zdroje 2004“.

Společnost Český Mobil/Oskar byla odbornou porotou vyhodnocena jako vítěz kategorie Systém odměňování, hodnocení a řízení výkonu za projekt „Oskarův deník“.

Zvláštní cenu odborné poroty získalo občanské sdružení Naděje za projekt „Systém rozvoje a vzdělávání“.

Nově byly vyhlášeny dvě speciální ceny. První cenou byla cena účastníků odborné HR konference – HREA 2004. Vítězem se stala společnost Český Mobil / Oskar za projekt Oskarův deník. V této „kategorii“ byly nominovány čtyři nejzajímavější projekty, které zástupci společností představili na odpolední doprovodné HR konferenci v hotelu Renaissance, která 20. května předcházela slavnostnímu vyhlášení vítězů ocenění „Credit Suisse Zaměstnavatel roku 2004“. Účastníci konference sami zvolili vítězný projekt.

Druhou novinkou byla Cena za péči o zdraví zaměstnanců. Tuto cenu získala společnost ČEZ za projekt „Péče o zdraví zaměstnanců ČEZ a.s“.

Ocenění AIESEC – The Most Desired Company 2002 / 2003 obdržela Komerční banka, Následována Československou obchodní bankou a společností UNILEVER ČR.

Soutěž, ojedinělá svým rozsahem, se i v letošním roce zaměřila na oblast řízení lidských zdrojů. Novinkou bylo rozšíření celého ocenění do jednotlivých regionů – Credit Suisse Zaměstnavatel regionu. Tato nová ocenění byla udělována vždy nejlepšímu zaměstnavateli v každém kraji a doplnila tak celorepublikové ocenění „Credit Suisse Zaměstnavatel roku 2004“. Udělovány byly také HR Excellence Awards za nejlepší personální projekty regionu. Slavnostní vyhlášení regionálních výsledků se uskutečnilo 1. dubna v Darovanském dvoře nedaleko Plzně, 15. dubna v hotelu Voroněž v Brně a 29. dubna na zámku Sychrov nedaleko Liberce. (informace na www.zamestnavatelregionu.cz).

„Zaměstnavatel roku 2004 je jedinečným oceněním, které zhodnotí přístup širokého spektra firem ke vztahu zaměstnanec – zaměstnavatel. Velký ohlas loňského ročníku „Credit Suisse Zaměstnavatel roku“ ukázal, že soutěž tohoto typu u nás chyběla,“ říká jednatel společnosti Fincentrum, Martin Nejedlý, a dodává: „Vzhledem k nezastupitelnosti role, kterou mají významní místní zaměstnavatelé ve svém regionu, jsme se rozhodli nejen pokračovat, ale letos poprvé vyhlásit nejlepší zaměstnavatele regionů.“

„Spolupráce se zaměstnavateli v oblasti zaměstnaneckých výhod, které poskytují svým pracovníkům – ať již jde o penzijní připojištění či životní pojištění – hraje výraznou roli ve strategii Credit Suisse Life & Pensions. Je proto logické, že jsme se opět rozhodli podpořit nejen druhý ročník celostátního ocenění „Credit Suisse Zaměstnavatel roku“, ale také jeho rozšíření na regionální úroveň,“ uvedl Petr Žaluda, generální ředitel Credit Suisse Life & Pensions.

Ocenění „Credit Suisse Zaměstnavatel roku 2004“ reaguje na zájem širokého spektra subjektů o obdobné hodnocení firem jako zaměstnavatelů. Veřejnosti umožní orientaci v širokém spektru společností působících na našem trhu a hlavně v pracovních podmínkách a firemní kultuře, které tyto společnosti nabízejí. Zároveň mohou zájemci o volná místa objektivně porovnávat pracovní podmínky v domácích a zahraničních firmách.

Velký zájem o ocenění „Credit Suisse Zaměstnavatel roku 2004“ je i na straně firem. Umístění v TOP 10 poskytne společnostem silný marketingový potenciál a posílí důvěryhodnost značky ve vztahu k veřejnosti, prohloubí sounáležitost řadových zaměstnanců i managementu k firmě a umožní i výměnu cenných zkušeností mezi firmami navzájem.

Součástí celého projektu byla také odborná konference, která proběhla v den slavnostního vyhlášení výsledků – 20. května 2004 v hotelu Renaissance. Hlavním tématem série přednášek a prezentací bylo „Odměňování po vstupu do EU a konkurenceschopnost českých firem“. Přednášeli mimo jiné zástupci společností Credit Suisse Life & Pensions, Hay Group, CzechInvest, Ernst & Young či Fincentra.

Pořadatelem ocenění „Credit Suisse Zaměstnavatel roku 2004“ a „Credit Suisse Zaměstnavatel regionu 2004“ je společnost Fincentrum s.r.o., generálním partnerem je společnost Credit Suisse Life & Pensions, hlavním partnerem ocenění je společnost Scott & Hagget Group, partnerem společnost Ernst & Young. Odbornými garanty ocenění „Credit Suisse Zaměstnavatel roku 2004“ a „Credit Suisse Zaměstnavatel regionu 2004“ jsou Česká společnost pro rozvoj lidských zdrojů, Hay Group, CzechInvest, Aiesec a Euro 21.

Mediální podporu ocenění poskytuje deník MF DNES, internetový portál iDNES, ekonomický týdeník Euro a jeho společenský magazín E8 a Český rozhlas 1 – Radiožurnál.

Celý projekt je navíc realizován pod záštitou ministra práce a sociálních věcí Zdeňka Škromacha a ministra pro místní rozvoj Pavla Němce.

– pk –

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *