Knihy

Creative Business Ideas® zdrojem tvůrčích podnikatelských strategií

Jeden ze zakladatelů a někdejší generální ředitel světové sítě reklamní agentury Euro RSCG Worldwide předkládá v knize Skok do budoucnosti návod, jak využít tvořivost k rozvoji podniků a značek. Nestačí vytvářet reklamy, je třeba přicházet s „tvůrčími podnikatelskými nápady“, propojujícími reklamní, marketingové a podnikatelské strategie a vytvářejícími nové podnikatelské příležitosti. Kniha obsahuje řadu příkladů úspěšných kampaní a podnikatelských strategií založených právě na využití tvůrčího myšlení a konceptu tzv. Creative Business Ideas®.

Nakladatelství Management Press uvádí na knižní trh české vydání knihy spoluzakladatele a bývalého generálního ředitele agenturní sítě Euro RSCG Worldwide Boba Schmetterera Skok do budoucnosti (z angličtiny ji přeložila Hana Škapová).
Podtitul knihy – Creative Business Ideas® zdrojem podnikatelských strategií – napovídá, že v ní autor představuje svou koncepci „tvůrčích podnikatelských nápadů“, která vnáší revoluční změnu do pojetí úlohy reklamní agentury, obsahu a stylu její spolupráce s klienty. K tomu Bob využívá široké palety opravdu skvělých případových studií a příkladů převratných kampaní založených na těchto Creative Business Ideas®, na jejichž tvorbě se podílel osobně nebo které byly vytvořeny v rámci agenturní sítě Euro RSCG Worldwide.

Předmluvu k českému vydání knihy napsal Gilles Bérouard, regionální generální ředitel sítě Euro RSCG New Europe, s jejíž pražskou kanceláří nakladatelství Management Press na přípravě českého vydání spolupracovalo.

Reklamním a marketingovým profesionálům v agenturách i v podnicích i všem zájemcům z řad širší veřejnosti se tak dostává nanejvýš kvalifikovaného pohledu na možnosti tvůrčího vyhledávání nových podnikatelských příležitostí a jejich transformace v inovace přinášející zisk. Dostává se jim i mocného inspiračního podnětu ke „skoku“ – k odvaze myslet „jinak“.

Její význam pro podnikatelský úspěch výstižně vyjádřil William C. Taylor, zakladatel magazínu Fast Company: „Jedinou udržitelnou formou podnikatelského prvenství je myšlenkové prvenství – schopnost vytvářet větší množství vynikajících nápadů mnohem rychleji než konkurenti. Bob Schmetterer, jeden ze skutečných tvůrčích myslitelů v oboru reklamy, ukazuje nejpřednějším představitelům každého odvětví, jak dosáhnout mimořádných úspěchů tím, že budou myslet jinak. Nebojte se proto skočit… Začtěte se do této opravdu významné knihy a vezměte si z ní poučení.“
Co mají společného most v Buenos Aires, zábavní pořad švédské televize o malířích pokojů, interaktivní hra, kterou spustil výrobce mobilních telefonů, značková kuřata, festival rockové hudby v Irsku nebo třeba vzduchem plněné matrace na spaní?

Vedoucí podnikoví představitelé obvykle rozvíjejí podnikatelskou strategii na základě dosavadních finančních výsledků a očekávané ziskovosti a potom angažují reklamní agenturu, aby strategii podpořila tvůrčími reklamními kampaněmi. V minulosti se ovšem již mnohokrát potvrdilo, že některé z nejúčinnějších kampaní zaměřených na budování značek vznikly jako výsledek spolupráce podniku a reklamní agentury při přípravě podnikatelské strategie, jejímž ústředním prvkem je velký tvůrčí nápad – Creative Business Idea® (CBI), jak těmto převratným myšlenkám vedoucím ke „skokovým“ změnám říká Bob Schmetterer, někdejší generální ředitel agenturní sítě Euro RSCG Worldwide a současný generální ředitel její „mateřské“ firmy Havas.

Tvůrcům reklamy Bob Schmetterer v knize objasňuje, jak propojovat tvůrčí přístupy charakteristické pro reklamní agentury s nároky, které na ně i na jejich klienty klade logika dosahování přijatelných finančních výsledků, a jak vytvářet úspěšné podnikatelské strategie i vynikající reklamní kampaně. Analyzuje některé z nejúspěšnějších tvůrčích podnikatelských nápadů – CBI – v historii a ukazuje, že účelem úspěšných reklamních a marketingových strategií rozhodně není pouhé rozšiřování povědomí o značce a šíření příslibů s ní spojených, nýbrž vymezování značky samé. Bob Schmetterer tvrdí, že skutečným úkolem reklamních agentur je pomáhat klientům při aplikování tvůrčího myšlení na jejich klíčové podnikatelské strategie ještě před tím, než zahájí všechny aktivity související s budováním a prosazováním značky.

Klíčovým tématem knihy Skok do budoucnosti je vytváření silných a perspektivních podnikatelských strategií, které jsou zároveň tvůrčí, neotřelé a vzrušující, a to na základě propojování možností levé a pravé mozkové hemisféry. Kniha pracovníky agentur učí, jak navázat vztah s klienty a jak jim naslouchat a jak porozumět jedinečným a podstatným určujícím znakům jejich podniku a produktu. Díky tomu pak mohou sdílet nadšení klientů pro jejich produkt a přenášet toto nadšení na spotřebitele. Na základě velkého množství příkladů a případových studií Bob Schmetterer ukazuje pracovníkům marketingových a reklamních agentur, jak mohou být nápomocni svým klientům při tvorbě mimořádných, převratných nápadů, které povedou k transformaci jejich podniků a v některých případech dokonce i celých odvětví, v nichž působí.

Nastal čas, aby podniky učinily tento skok, v němž se slučují podnikatelské činnosti s tvořivostí, a začaly tak naplno sklízet zasloužené plody ziskových inovací.
(e.g.)

BOB SCHMETTERER je bývalým předsedou představenstva a generálním ředitelem agentury Euro RSCG Worldwide, jedné z pěti nejvýznamnějších světových reklamních a komunikačních agentur. Součástí této globální sítě je i agentura Euro RSCG New Europe, první nadnárodní agentura v někdejším východním bloku, která je v současnosti jednou z nejúspěšnějších komunikačních skupin v regionu s týmem, ve kterém pracuje přes 900 talentovaných specialistů.

Kniha vyšla v nakladatelství Management Press.

váz., 165 x 235 mm, 240 str.,
doporučená cena 360 Kč, ISBN 80-7261-108-9

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *