Management

Trh firem – místo k hledání partnera pro koupi nebo prodej fungující firmy

Vlastníci firem, kteří chtějí prodat podíly ve svých společnostech, zájemci o získání vlastnického podílu v jiných společnostech, brokeři, poradenské firmy apod. Ti všichni mohou tvořit účastníky nového projektu Trh firem (www.trhfirem.cz), který v květnu 2004 spustila společnost Business Brokerage Partners, s.r.o. Hlavním cílem projektu je vytvořit ucelený prostor pro soustředění nabídky a poptávky po aktivech, jaké představuje firma, podnik a soubor majetku. Zahájení projektu provází marketingová kampaň, která zahrnuje tiskovou inzerci, billboardy a direkt marketing.

Trh firem vychází z osvědčených forem fungování podobných projektů ve vyspělých ekonomikách. Největší z těchto projektů ve Spojených státech nabízí například přes 10 000 firem k prodeji a současně denně registruje přes 20 000 zájemců o koupi. Na rozdíl od těchto projektů, kde se prakticky vše odehrává na internetovém portálu, probíhá v případě českého Trhu firem hlavní část komunikace osobní formou. Důvodem jsou odlišné místní podmínky.

„Při vytváření projektu bylo nutné vzít v úvahu specifika tuzemského prostředí, které bohužel někdy také charakterizuje pochybná kvalita mnoha nabízených aktiv a nebo nesolidní záměry prodávajících i kupujících. Uplatňujeme proto výběrový přístup k nabízeným aktivům, k čemuž napomáhá budování široké informační základny o jednotlivých klientech,“ říká ing. Pavol Čakan, partner společnosti Business Brokerage Partners.

„V České republice se po roce 1990 vytvořilo značné množství soukromých podnikatelských subjektů s různou právní formou podnikání. V řadě případů ti, kdož začínali, nemají zájem pokračovat v podnikatelských aktivitách, v lepším případě hledají růstové příležitosti. Inovace, které jsou cestou k růstu často znamenají fúzi nebo jinou formu partnerství s jinou firmou. Právě tyto subjekty pohybující se zatím v neuspořádaném a netransparentním prostředí, uvítají nové možnosti v podobě projektu Trh firem,“ uvedla prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc z Vysoké školy ekonomické v Praze.

Trh firem je prvním projektem tohoto druhu v České republice. Chce být alternativou k dosud využívaným způsobům hledání partnerů při prodeji nebo koupi firmy. „Uvědomujeme si, že atraktivita Trhu firem bude dána zejména počtem jeho účastníků. Čím víc je prodávajících a kupujících, tím přirozeně roste šance nalezení vhodné protistrany,“ říká ing. Martin Dvořák, partner společnosti Business Brokerage Partners.

Nabídku prodeje lze na Trhu firem zveřejňovat anonymně. Veškeré důvěrné údaje jsou konkrétnímu zájemci uvolňovány pouze s výslovným souhlasem klienta. Je přitom zajištěna i minimální spolehlivost těchto informací. Pro prodávajícího může být proveden „předvýběr“ zájemců podle předem stanovených kriterií, což mu uspoří čas.

Zahájení činnosti projektu Trh firem je načasováno na období vstupu České republiky do Evropské unie.„V souvislosti se vstupem do Evropské unie bude ekonomické prostředí procházet adaptačním procesem jako důsledek zvýšeného tlaku konkurence a změněných tržních podmínek. Jedním z jeho projevů bude právě kapitálové spojování podnikatelských subjektů. Zejména u menších a kapitálově slabších firem bude sílit tendence ke spojení nebo k prodeji silnějším partnerům. Zároveň je očekáván příchod menších a středně velkých firem ze zahraničí, představující druhou vlnu přílivu zahraničních investic do ČR. Právě oni budou často protistranou v kapitálovém spojování a převzetí českých subjektů,“ vysvětluje prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc.

Pro klienty, kteří vyžadují komplexní poradenský servis, jsou tyto služby navíc k dispozici díky spolupráci s auditorskou a poradenskou společností A&CE Group. „Má-li být riziko pro kupujícího či prodávajícího dostatečně minimalizováno, neobejdou se obě strany mnohdy bez účetního, daňového a právního Due Diligence, indikativního ocenění společnosti apod.,“ uvedl Ing. David Hrazdíra, partner A&CE Group pro oblast fúzí a akvizicí.

– red –

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *