Management

Společnost Intel a Corporate Social Responsibility

V rámci setrvalého úsilí o transparentní a zodpovědný přístup zveřejňuje společnost Intel již třetí výroční zprávu o postupu v oblasti Corporate Social Responsibility (společenská zodpovědnost firem vůči společnosti). Cílem právě zveřejněné zprávy Globální občanství (Global Citizenship) je poskytnout vyvážený a přesný pohled na ekonomické, ekologické, zdravotní, bezpečnostní a sociální působení společnosti Intel v roce 2003 a nastínit priority a cíle pro další období. Zpráva rovněž ukazuje praktické výsledky snahy společnosti Intel o „dobré sousedské vztahy“ v oblastech jejího působení.

„Ve společnosti Intel si zakládáme na skutečnosti, že zatímco krátkodobé ekonomické cíle se mohou měnit, dlouhodobě se držíme vysokého standardu ve všech oblastech svého působení,“ uvádí ve zprávě Craig Barrett , CEO společnosti Intel. „Zodpovědnost společnosti se projevuje ve všech vztazích, ale přesné vyhodnocení úspěšnosti umožňují právě různé detaily.“

Zpráva nazvaná „Na všem záleží“ je určena pro zaměstnance, akcionáře, investory, analytiky, zákazníky, dodavatele, státní úředníky a komunity, se kterými přichází společnost Intel do styku. Obsah zprávy je dostupný on-line na: www.intel.com/intel/finance/gcr03/ .

„Je nám jasné, že odpovědnost firmy nelze vyjádřit pouhým seznamem úkonů,“ řekl Dave Stangis, ředitel pro Corporate Social Responsibility společnosti Intel. „Je to celistvý přístup – způsob podnikání. Úspěchy popisované ve zprávě jsou výsledkem odbornosti a snahy tisíců zaměstnanců společnosti Intel.“

Zajímavé údaje ze zprávy Globální občanství společnosti Intel:

  • Množství pracovních úrazů je na světově nejnižší úrovni.
  • Celková recyklace odpadů překonala v roce 2003 plánované objemy, zahrnovala více než 66 procent chemického odpadu a 74 procent pevného odpadu. Celkově to obnáší 40 000 tun recyklovaného materiálu – a výsledně statisíce dolarů úspor na úpravě krajiny.
  • Programem výuky společnosti Intel® pro budoucnost, který učí efektivnímu využívání techniky při výuce studentů, prošlo více než 1,5 milionů učitelů ve 33 zemích.
  • Do sdružení Intel Computer Clubhouse Network přibylo 10 nových účastníků z Irska, Ramallahu na Západním břehu, Jižní Afriky a Spojených států, celkově jich je 68.
  • V roce 2003 přispěla společnost Intel na dobročinné účely více než 100 miliony dolarů.

– red –

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *