Služby

Společnost Ernst & Young a Rudolph Giuliani oznámili uzavření strategické aliance

Poradenská společnost Ernst & Young a bývalý newyorský starosta Rudolph W. Giuliani uzavřeli dohodu ohledně poskytování poradenských služeb, investičních služeb a správy investic. První ze společností, které z této aliance vzniknou, Giuliani Partners LLC, se bude zabývat především poskytováním poradenství v oblasti ochrany finančních a fyzických aktiv společností, zaměstnanců a značek. Následným projektem bude založení investiční společnosti Giuliani Capital Partners.

Rudolph Giuliani a jeho tým složený z vedoucích pracovníků, z nichž mnozí s ním spolupracovali během jeho desetiletého funkčního období jako starosty, budou čerpat ze svých zkušeností v oblasti řízení, bezpečnosti, přípravy na krizové situace a jejich zvládnutí. Všechny tyto zkušenosti Giuliani se svým týmem využili v procesu přeměny „nezvladatelného a neřiditelného“ města na město s efektivním řízením. Společnost Ernst & Young poskytne zákazníkům díky odborným znalostem v oblasti auditu, řízení rizik, bezpečnosti informací a finanční restrukturalizace ucelené systémy, které nabídnou řešení největších problémů globálních společností.

Společnost Giuliani Partners zaměří svou činnost primárně na poradenství managementu společností, tedy generálním ředitelům a představenstvům společností. Zároveň bude poskytovat poradenství státním činitelům v otázkách připravenosti na krizové situace, efektivnosti řízení a zlepšování služeb.

Rudolph W. Giuliani, budoucí předseda představenstva a generální ředitel společnosti Giuliani Partners LLC, hodnotí vytvoření aliance slovy: „Za strategického partnera jsem zvolil společnost Ernst & Young, jelikož tato firma má pověst důvěryhodného obchodního poradce, je špičkou v oblasti finančních služeb a svým klientům poskytuje služby s vysokou přidanou hodnotou.“

James S. Turley, předseda představenstva společnosti Ernst & Young, uvedl: „Toto spojení uzavřené v příhodnou dobu odráží strategický cíl naší společnosti pomáhat klientům při řízení jejich obchodních rizik a zlepšování finančních výsledků, obzvláště v současném ekonomickém klimatu. Jsem zároveň rád, že máme příležitost spolupracovat s Giulianim a jeho týmem. Oslovily nás zejména inovace v řízení, které jeho tým využil při přeměně New Yorku, který byl dříve popisován jako nezvladatelný a neřiditelný. On však se svými spolupracovníky prokázal, že město lze nejen řídit, ale že jej lze řídit úspěšně a efektivně.“

Příkladem úspěchů týmu Rudolpha Giulianiho v New Yorku jsou například zajištění nejlepšího hodnocení městských dluhopisů na městský dluh za posledních třicet let, dosažení rekordních přebytků v hospodaření města, vytvoření městského úřadu pro zvládání krizových situací, zavedení progresivního systému Syndromic na monitorování trendů v systému veřejného zdravotnictví a jejich uplatňování, a zefektivnění městského systému zdravotnictví a nemocničních zařízení.

„Společnost Giuliani Partners LLC má tedy velmi dobré reference a rekordní počet úspěchů, které může celosvětové komunitě společností nabídnout,“ dodává Turley.

Dalším plánovaným projektem Ernst & Young a Rudolpha Giulianiho je založení společnosti Giuliani Capital Partners, která bude investovat do růstových odvětví. Zpočátku se společnost Giuliani Capital Partners převážně soustředí na investice do společností v oblasti zabezpečení a ochrany. Společnost Ernst & Young poskytne finanční poradenství, due diligence a daňové poradenství pro tyto investiční aktivity.

Společnost Ernst & Young se podílela na přípravě celkové investiční strategie a poskytovala poradenství při zakládání společností Giuliani Capital Partners a Giuliani Partners LLC. Hlavní sídlo společnosti Giuliani Partners bude ve stejné budově jako newyorské sídlo společnosti Ernst & Young.

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *