Výzkum trhu

7 typů spotřebitelů na ruském trhu

Na ruském trhu spotřebitelů bylo rozlišeno 7 typů. To jsou závěry studie vypracované společností GfK RUS na podzim loňského roku. Tento průzkum byl veden jako část Omnibus GfK RUS (velikost vzorku dotazovaných 2080, celonárodní).

Hlavní důvod pro vypracování studie byl vzrůstající zájem výrobců spotřebního zboží, prodejců a inzerentů o strukturu ruského trhu spotřebitelů a jeho segmentace založená spíše na zvycích a typech spotřeby než na tradiční charakteristice – pohlaví, věk a příjmy.

Klíčové závěry výzkumu:

 1. USTÁLENÍ
  (25% zákazníků v Rusku a 21% v Moskvě)
  Jejich spotřebitelský potenciál je průměrný nebo nadprůměrný. Chování spotřebitelů je poměrně tradicionální a většina respondentů jsou ženy.
 2. IMPULZIVNÍ
  (19% spotřebitelů v Rusku, 23% v Moskvě)
  Většina respondentů jsou muži. Spotřebitelský potenciál je průměrný, zatímco spotřebitelské chování má tendenci k inovacím. Faktor času je podstatný, často nakupují zboží na popud. Z velké části je skupina vytvořena zaměstnanci se středoškolským vzděláním, většinou svobodnými.
 3. STAROMILCI
  (16% v Rusku, 20% v Moskvě)
  Jejich spotřebitelský potenciál je poměrně nízký; spotřebitelské chování silně tradicionální. Polovina skupiny jsou důchodci.
 4. SEBE-REALIZUJÍCÍ
  (12% spotřebitelů v Rusku, 8% v Moskvě)
  Tradicionální spotřebitelské chování, avšak jejich spotřebitelský potenciál je vysoký. Jsou to převážně lidé zralého věku. Cenní si spolehlivosti a kvality zboží.
 5. CTIŽÁDOSTIVÍ
  (11% zákazníků v Rusku, 9% v Moskvě)
  Spotřebitelské chování silně inklinuje k inovacím, spotřebitelský potenciál je relativně nízký. Tito zákazníci si vytvářejí představu o prestižním zboží podle inzerátů a reklam.
 6. INOVÁTOŘI
  Tato skupina zákazníků může být pro výrobce nejzajímavější. Procento těchto zákazníků v Rusku je spíše malé (8%), ale relativně vysoké v Moskvě dosahující až 18%. Spotřebitelský potenciál je podstatně vyšší než průměr a spotřebitelské chování je inovační. Téměř polovina skupiny je ve věku méně než 30 let. Rovněž polovina skupiny je tvořena lidmi z obchodní a úřednické sféry.
 7. ŠETRNÍ
  (8% zákazníků v Rusku a 1% v Moskvě)
  Spotřebitelský potenciál je nejnižší ze všech uvedených seskupení. Chování spotřebitelů je blízké typu staromilců. Polovina z nich je ve věku nad 50 let a jejich vzdělání je nižší než úroveň vzdělání u průměrného vzorku. Z větší části je skupina tvořena obyvateli vesnic a malých měst. Nejpodstatnější faktor pro tohoto zákazníka je cena a pro hledání slevy je schopen navštívit mnoho maloobchodních prodejen. Dalším významným rysem je, že kupují zboží spontánně.

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *