Knihy

Kniha Management přináší celistvý pohled na řízení podniku

Obsáhlé dílo přináší celistvý pohled na tradiční témata managementu a zároveň citlivě zachycuje témata nová – nové přístupy, nové myšlenkové výboje, názory a zkušenosti, které jsou relevantní pro další rozvoj jak teorie, tak i praxe managementu. Kniha je nejen první komplexní domácí vysokoškolskou učebnicí managementu, ale je zpracována i vzhledem k potřebám pracovníků praxe a jejich dalšího kvalifikačního rozvoje (podnikových manažerů, manažerů neziskových organizací, vedoucích pracovníků státní správy aj.).

Monografie Management, jejíž dotisk s podtitulem Základy, prosperita, globalizace vydalo nakladatelství Management Press, je monumentálním dílem více než dvacetičlenného autorského kolektivu, v jehož čele stál doc. Jaromír Veber, vedoucí katedry podnikového managementu podnikohospodářské fakulty VŠE v Praze.

Snahou autorského kolektivu bylo obsáhnout oba pohledy – prezentovat tradiční témata na úrovni soudobých poznatků a neopomenout uvést nebo alespoň zmínit vše nové, co je relevantní pro další vývoj managementu. Zároveň si klade i další ambiciózní cíle: zpracovat publikaci o managementu, která by sloužila při výuce na vysokých školách a zároveň poskytovala užitečné poznatky pro praxi, přičemž publikaci současně adresuje jak manažerům v podnikových organizacích, tak i vedoucím pracovníkům (manažerům) neziskových organizací a orgánů státní správy.

Výklad je – v souladu s podtitulem knihy – rozdělen do tří částí.

První část je zaměřena na základy managementu a přináší výklad základních manažerských aktivit (funkcí), jak jsou pojímány v obvyklých učebnicích managementu (kapitoly: Pojetí managementu, Rozhodování, Plánování, Řízení implementace, Kontrola, Organizování, Řízení lidských zdrojů, Komunikace, Informační systémy v manažerské práci, Profil manažera, Vývoj managementu ve dvacátém století).

Druhá část je věnována tomu, co by měli manažeři znát a realizovat ve svých řídicích aktivitách, chtějí-li vést své organizace k úspěšnosti a prosperitě (kapitoly: Management změny, Prosperita organizace, Strategický management, Podnikatelský plán, Management rizika, Restrukturalizace a revitalizace, Projektové řízení, Identita organizace).

Třetí část publikace je svým rozsahem nejmenší a soustřeďuje se na vlivy fenoménu globalizace na chování organizací a jednání jejich managementu (kapitoly Globalizace, Vliv globalizace a dalších megatrendů na ekonomiku a management).

Každou z kapitol knihy uzavírá výstižné a hutné shrnutí hlavních myšlenek, což spolu s množstvím grafů a schémat a věcným rejstříkem přispívá k přehlednosti knihy a k snadné orientaci v ní. Soupis nejdůležitější literatury ke každé kapitole pak poskytuje vodítko k případnému dalšímu hlubšímu studiu. Užitečnou součástí publikace je i seznam manažerských výrazů, resp. výkladový slovníček častých anglických pojmů užívaných v managementu.

Kniha vyšla v nakladatelství MANAGEMENT PRESS.
Knihu je možné si objednat u stejného nakladatelství.

Váz., 165 x 235 mm, 704 str.,
doporučená cena 740 Kč, ISBN 80-7261-029-5

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *