Marketing

Pohled odjinud

Pod tímto názvem se uskutečnil seminář společnosti Dimar, který byl zaměřen na prezentaci Oční kamery. Firma Dimar nabízí svým klientům skutečně pohled odjinud. Tvůrci reklamních nosičů či zadavatelé mají prostřednictvím tohoto zařízení možnost pohlédnout na jejich prezentační materiály přímo očima zákazníků, příjemců sdělení.

Lidské oko je orgán, který se nedá plně ovládat vůlí a tím dává spolehlivé výpovědi o tom, co zákazník na reklamních materiálech vidí, jak vnímá reklamní materiály, jakým způsobem si je prohlíží, čemu věnuje největší pozornost, čeho si ani nepovšimne.

Oční kamera je složité optické zařízení, které zaznamenává pohyb zraku pomocí dvou kamer, které je přenášeno do počítače a následně vyhodnocováno. Funguje na bázi metody Eye-tracking (stopování oka) a patří do kategorie kvalitativních výzkumů. Výsledky/výstupy záznamu pohybu oka jsou kombinované s jinými metodami, které poskytují informace o hloubce paměťové stopy, preferencích a pocitech osob.

Uplatnění je široké a využití se nabízí u každé formy komunikace. Na základě získaných dat můžete například optimalizovat svou internetovou prezentaci, intranet, či televizní spot. Firma Dimar patří mezi přední agentury v direkt marketingové komunikaci a Oční kamera je nepopíratelně neoddělitelnou součástí při tvorbě propagačních materiálů.

Kreativita vs. funkčnost je neustále opomíjenou záležitostí a právě díky tomuto zařízení je možné zjistit, kde kreativita převzala dominantní postavení, kde upoutala oko příjemce natolik, že byla potlačena komunikovaná informace.

Firma Dimar je jediná v ČR, která vlastní toto zařízení a již více než čtyři roky se zabývá tímto výzkumem. Na základě mnoha výzkumů firma Dimar disponuje bohatými zkušenostmi v oblasti kreativních řešení různých prezentací. Může také poradit, jaké kreativní prvky je vhodné použít pro prezentaci a především jak je správně využít.

Budoucnost je této metodě nakloněna a s technologickým pokrokem se nabízí také možnost přenosných očních kamer nebo kombinace s jinými metodami využívajícími sledování fyzikálních vlastností lidského těla.

Více informací je možné získat na www.ocnikamera.cz.

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *