banner_left
Výzkum trhu

Český index – motocykly

Při výzkumu spotřebního a nákupního chování obyvatel České republiky ČESKÝ INDEX realizovaného společnostmi GfK Praha a TNSM na české populaci odpovědělo celkem 11,2 % respondentů starších 15-ti let, že vlastní v jejich domácnosti motocykl. K vlastnictví mopedu či skútru se v rámci tohoto výzkumu přihlásilo 9,3 % respondentů. Mezi vlastníky motorek a na druhé straně vlastníky mopedů/skútrů se ukazují určité rozdíly. Podívejme se konkrétně na obě skupiny samostatně, podle údajů z projektu Český Index za období od 1.4. do 30.9.2001.

Při pohledu na věkovou strukturu „motorkářů“ nalézáme nejvíce vlastníků motocyklu ve věku 40 – 49 let (26,5 % ze všech vlastníků motocyklu). Relativně silná skupina majitelů motocyklů je i v mladších věkových kategoriích: 20-29 let = 20,6 %, 30-39 let = 18,3 %, ale i v nejmladší kategorii 15-19 let = 16 %.

Graf 1

Jedná se především o uživatele se středním vzděláním, s maturitou i bez ní. Vzhledem k silné skupině vlastníků motocyklů ve věku 15 až 19 let, má hodně z nich dokončené pouze základní vzdělání. Za povšimnutí stojí velmi malé procento vlastníků motocyklů z řad vysokoškolsky vzdělaných lidí. Nejvíce vlastníků motocyklů žije na vesnici či v menších obcích do 5 000 obyvatel.

Zajímavá skutečnost je patrná též při pohledu na regionální příslušnost vlastníků motocyklů. Překvapivě nejméně majitelů motorek žije v Praze (4,7 %) a v Severních Čechách (5,5 %). Naopak nejvíce jich žije na Jižní Moravě (23,5 %) a ve Východních Čechách (19,6 %).

Přesto, že motocykly jsou doménou spíše „majetnějších“ lidí – nejvíce z nich žije v domácnostech jejichž čistý měsíční příjem je nad 20 000 Kč – jsou podle kategorizovaného čistého osobního měsíčního příjmu respondentů druhou nejpočetnější skupinou vlastníků ti, jejichž příjem je do 2 500 Kč měsíčně. Z tohoto faktu se můžeme domnívat, že se jedná o mladé lidi, kterým jejich motocykl pořídili, nebo na jeho získání přispěli jejich rodiče.

Graf 2

Vlastnictví mopedu/skútru v domácnosti uvedlo 9,3 % respondentů starších 15-ti let. Ukazuje se zde velký rozdíl mezi vlastnictví u mužů (65,2 %) oproti ženám (34,8 %). I složení majitelů mopedů/skútrů podle věkových kategorií vykazuje velké rozdíly v jednotlivých skupinách.

Stejně jako u motocyklů je nejvíce majitelů mopedů/skútrů ve věku 40 – 49 let (27,2 %). Ale třetí nejpočetnější skupina těchto vlastníků je ve věku 50 – 59 let (17,3 %). U nejmladší věkové kategorie 15 – 19 let je počet majitelů mopedů/skútrů pouze poloviční (9,2 %) oproti stejné věkové kategorii vlastnící motocykl (16 %).

Nejvíce vlastníků mopedu/skútru pracuje v řádném pracovním poměru (58,3 %), ale druhou nejpočetnější skupinu vlastníků nacházíme mezi důchodci/nepracující (16,7 %). Majitelé mopedu/skútru jsou vyučeni, nebo mají střední vzdělání bez maturity. Žijí na Jižní Moravě (21,1 %), ale oproti rozložení populace do jednotlivých regionů především ve Východních Čechách (19,3 %). Podobně jako u motocyklů žijí vlastníci mopedu/skútru v menších obcích, především do 1 000 obyvatel (32,7 %), respektive až do 20 000 obyvatel.

Vlastníci mopedu/skútru žijí v domácnostech s čistým měsíčním příjmem nad 20 000 Kč a jejich čistý osobní měsíční příjem je 6 – 10 000 Kč (30,5 %) nebo nad 10 000,- Kč (23,3 %).

Mediální chování

Rozdíl, mezi majiteli motocyklu a majiteli mopedu/skútru je dobře patrný i při pohledu na jejich mediální chování, především pak z pohledu na čtenost motoristických titulů. Nejčtenějším titulem z této skupiny tisků je u majitelů motocyklu Svět motorů. Druhým nejčtenějším je titul Motocykl a dále pak Auto motor a sport, následovaný Auto TIPem a Automobil revue.

Oproti tomu je nejčtenějším motoristickým titulem u majitelů mopedu/skútru Auto TIP, následovaný Světem motorů a titulem Motocykl.. Vhodnost jednotlivých motoristických titulů pro obě skupiny vlastníků vyjádřenou pomocí Indexu Afinity ukazuje následující graf.

Graf 3

Afinitně nejvhodnějším titulem pro oslovení majitelů motocyklu se ukazuje titul Motocykl, oproti titulu Auto Tip , vhodného pro majitele mopedu/skútru.

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *