banner_left
banner_right
Služby

GE Capital Bank: nárůst počtu klientů za rok 2001 o více než 21 %

Během loňského roku GE Capital Bank výrazně upevnila svoji pozici na českém trhu. Banka v loňském roce uvedla na trh řadu nových produktů a zaznamenala výrazné zvýšení počtu klientů, účtů, počtu vydaných karet či objemu poskytnutých úvěrů. Banka navíc potvrdila i své vedoucí postavení na trhu přímého bankovnictví – s více než 150 tisíci klienty využívajících její Mobil Banku je jedničkou na českém trhu GSM bankovnictví a zájem mezi klienty je i o její Telefon Banku či novinku loňského roku – Internet Banku.

Počet klientů, kteří využívají služby GE Capital Bank, se meziročně zvýšil o více než 21 % na 577 594. Stejně dynamický je i růst počtu účtů: ke konci roku 2001 vedla GE Capital Bank více než 891 tisíc depozitních účtů, což je v porovnání s koncem roku 2000 nárůst o 30 %.

S růstem počtu depozitních účtů přímo souvisí i zvýšení počtu platebních karet. V porovnání s koncem roku 2000 vydala GE Capital Bank o téměř 70 % platebních karet více, tj. téměř 280 tisíc. GE Capital Bank díky tomuto výraznému nárůstu patří první místo v počtu vydaných mezinárodních karet Eurocard-MasterCard na našem trhu. K zájmu klientů o tyto platební karty mimo jiné přispěla vstřícná cenová politika GE Capital Bank, možnost získání karty ihned po založení účtu i kvalitní cestovní pojištění, kterým jsou všechny karty Eurocard-MasterCard vybaveny.

S ohledem na prudké zvýšení poplatků za užívání bankomatů ostatních bank a na rostoucí zájem o platební karty GE Capital Bank dynamicky rozšířila svou bankomatovou síť a zvýšila počet bankomatů na 222 (ke konci roku 2000 se jednalo o celkem 70 bankomatů, došlo tedy ke zvýšení o 217 %). Všechny tyto bankomaty standardně zobrazují on-line zůstatky na účtu.

Zájem klientů o své služby GE Capital Bank v loňském roce podpořila i uvedením nových produktů na trh. Mezi ně patří Bankovní menu. Prostřednictvím této nabídky GE Capital Bank poskytuje klientům komplex produktů a služeb, které jim umožní postarat se o jejich finance. Jednotlivá Bankovní menu reagují na potřeby a v jejich rámci jsou určité produkty nabízeny za výhodnějších podmínek. Například, chce-li klient především spořit, vybere si Menu I, naopak má-li zájem o úvěr, je pro něj výhodné Menu II. Menu III nabízí kompletní péči o finance.

Velký zájem klientů vyvolaly úvěrové produkty GE Capital Bank – v oblasti retailových produktů jde například o spotřebitelskou půjčku Expres či Hypotéku. V oblasti komerčního bankovnictví se jedná o půjčku zavedenou právě v loňském roce, Malou podnikatelskou půjčku. Tento úvěr poskytovaný ve výši od 300 tisíc do 2,5 milionu Kč je určen pro malé a střední firmy a jeho hlavní výhodou je jak jeho rychlost, tak to, že se jedná o neúčelovou půjčku.

Co se týče Expres půjčky, v roce 2001 získali zájemci možnost zažádat si o spotřebitelský úvěr i pomocí Internetu. Na internetových stránkách www.exprespujcka.cz mohou vyplnit žádost o půjčku a po pár sekundách (nejpozději však do 10 minut) se na stránkách dozví, zda jim může být GE Capital Bank půjčka poskytnuta. Poté stačí podepsat smlouvu na obchodním místě GE Capital Bank. V roce 2001 počet poskytnutých půjček vzrostl na 116 tisíc smluv (nárůst o 100 %) a jejich objem na téměř 5,5 miliardy Kč (nárůst o 92 %).

V květnu 2001 GE Capital Bank nabídla klientům program Dostupné bydlení, jehož hlavní součástí je možnost získat Hypotéku na koupi nemovitosti až do výše 85% ceny nemovitosti (na českém trhu je obvykle poskytována do 70 % ceny nemovitosti). Klienti GE Capital Bank mají od září navíc možnost pojistit si splátky Hypotéky pro případ ztráty zaměstnání (pro případ smrti, invalidity či nemoci umožňuje banka klientům pojistit se již od května 2000). GE Capital Bank poskytla v loňském roce 1491 Hypoték v objemu 1,4 mld. Kč. Oproti roku 2000 narostl počet zpracovaných Hypoték o 230 %. GE Capital Bank se tak zařadila s 10% podílem na trhu mezi největší hypoteční ústavy. Podle počtu poskytnutých Hypoték jí patří 4. místo na českém trhu.

Novinkou, kterou GE Capital Bank nabídla svým klientům v roce 2001, je i Internet Banka (www.internetbanka.cz). Umožňuje kontrolu zůstatků na účtech vedených GE Capital Bank, zjištění přehledu transakcí, zadávání platebních příkazů i uskutečnění tzv. rychlých plateb: snadné zopakování jednorázového platebního příkazu. Klienti, kteří preferují ovládání svého účtu přes mobilní telefon, mají od roku 2001 možnost zřídit si Mobil Banku GE Capital Bank i v síti Eurotel (v síti Paegas tato možnost existuje již od roku 2000). Mobil Banku využívalo ke konci loňského roku 150 tisíc klientů. GE Capital Bank tak patří prvenství mna českém trhu GSM bankovnictví.

Mobil Banku využívají klienti nejčastěji ke zjišťování informací o zůstatku na svém účtu, zadávaní platebních příkazu a zjišťování historie pohybů na účtu. Vedle těchto funkcí umožňuje Mobil Banka i vyhledávat transakce podle klientem zadaných kritérií (podle období, částky, variabilního symbolu) a získávat bankovní informace (aktuální devizové a valutové kurzy GE Capital Bank a aktuální úrokové sazby). GE Capital Bank umožňuje svým klientům dobíjet pomocí Mobil Banky i předplacené Go nebo Twist karty.

Zájem klientů o přímé bankovnictví odráží i nárůst klientů využívajících Telefon Banku – během roku se zvedl o více než 2 280 % z přibližně 2,5 tisíc na více než 60 tisíc. Tento prudký posun v počtu klientů směrem nahoru byl způsoben především tou skutečností, že byl zrušen poplatek za vedení této služby (její zřízení bylo zdarma již od počátku).

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *