ICT

Další možnosti elektronické letenky etix

Další krok ke zpřístupnění moderní „virtuální“ elektronické letenky etix se rozhodla udělat letecká společnost Lufthansa. Nabízí nyní možnost cestovat s etix i těm zákazníkům, kteří nemají mezinárodní platební kartu nebo kartu Miles & More (doposud se uváděla jako tzv. FOID – způsob identifikace), což byla zatím nezbytná podmínka k získání etix. Modernizace je možná díky tzv. Optional FOID (dodatečný způsob identifikace). S elektronickou letenkou etix při použití Optional FOID můžou zákazníci Lufthansy od léta 2004 rovněž využívat samoobslužné odbavovací terminály Quick Check-in. Terminál Quick Check-in určený pro odbavení cestujících s příručním zavazadlem je také k dispozici na letišti v Praze-Ruzyně.

Jak odbavení pomocí terminálu Quick Check-in funguje? Cestující vloží do terminálu libovolnou kartu, která obsahuje jeho jméno na magnetickém proužku. Terminál začne pod uloženým číslem karty nejprve vyhledávat etix s klasickým FOID, které mají přednost. Pokud terminál nalezne letenku etix s FOID, nabídne etix s FOID. Pokud terminál etix s FOID nenalezne, vyhledává etix s Optional FOID. Zákazník poté zadá další informace, jako jsou číslo letu nebo první destinace, a terminál vyhledá patřičnou letenku etix. Požadavek se vztahuje na týž den, předcházející a následující den. Cestující s elektronickou letenkou, který není držitelem žádné identifikační karty s magnetickým proužkem, může i nadále získat palubní vstupenku u klasické přepážky odbavení.

Letenka etix se nabízí jako alternativa k tradiční papírové letence umožňující rychlejší proces od rezervace až k samotnému odletu. Výhodou je především její „virtualita“, která vylučuje její ztrátu nebo zcizení.

– red –

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *