E-business

SAS9 představuje komplexní platformu pro business intelligence

Společnost SAS představilana českém trhu SAS9, novou generaci platformy pro business intelligence, která disponuje rozšířenými analytickými funkcemi a vylepšeným uživatelským rozhraním.

SAS9 je nejvýznamnější nově uvedený produkt v osmadvacetileté historii SASu. Je rychlejší, efektivnější a jednoduší na používání, než jeho předchůdci. Dokáže se přizpůsobit neustále se měnícím potřebám firem bez ztráty efektivity. Nová platforma propojuje všechny aplikace SAS tak, aby spolupracovaly transparentně, a současně komunikuje s dalšími zdroji dat a programy.

Součástí SAS9 je SAS Intelligence Platform, rozsáhlá sada integrovaných softwarových nástrojů určených pro integraci dat, snadné podnikové výkaznictví a analýzu dat. Rovněž obsahuje dosud nejtěsněji provázané funkce optimalizace a prediktivní analýzy, čímž ještě více usnadňuje odpovědi na složité otázky, jež nelze řešit tradičními postupy business intelligence.

„Řešení SAS jsou po dlouhá léta uznávána jako standard v oblasti analýzy dat,“ řekl Jim Goodnight, prezident a předseda představenstva společnosti SAS. „SAS9 nabízí hloubku a šíři podnikové business intelligence jdoucí daleko za rámec tradičního dotazování a výkaznictví směrem k hloubkové analýze dat, kterou většina dodavatelů business inteligence zatím není schopna nabídnout. SAS Intelligence Platform poskytuje firmám jistotu správných rozhodnutí, kterou potřebují k tomu, aby vyhověly regulatorním požadavkům i dalším obchodním potřebám.“

Nové obzory díky výkonné analytice
Analytické funkce SAS9 jsou součástí integrované, škálovatelné a vysoce výkonné platformy, která umožňuje managementu předvídat měnící se potřeby organizace. Mezi rozšířené analytické funkce SAS9 patří prediktivní a deskriptivní modelování, předpovídání, simulace, optimalizace a návrh experimentů. SAS9 plně využívá rozvoje analytiky a nabízí uživatelům rozšířené funkce prediktivního modelování, skórovací kód PMML pro snazší nasazení analytických nástrojů a webový depozitář modelů, který umožňuje jejich opětovné použití.

Díky novým Java rozhraním je nyní analýza strukturovaných dat, ale i nestrukturovaného textu v programech SAS Enterprise Miner a SAS Text Miner výrazně jednodušší. Funkce SAS pro analýzu textu jsou plně integrovány s funkcemi analýzy dat, což zefektivňuje získávání výsledků.

  • SAS Enterprise Miner je výkonné a flexibilní softwarové řešení pro dolování dat, které zjednodušuje a narovnává proces analýzy dat. Rozsáhlá sada integrovaných algoritmů pro dolování dat je nyní rozšířena o snadno ovladatelné rozhraní v jazyce Java, které umožňuje podnikovým analytikům, IT specialistům a dalším odborníkům získávat znalosti z rozsáhlých datových skladů a získané výsledky integrovat do provozních systémů. SAS Enterprise Miner je nepostradatelný nástroj pro analytické CRM, pro podporu finančních rozhodnutí, pro sledování souladu s regulatorními požadavky, pro odhalování podvodů a praní špinavých peněz i pro zlepšování kvality ve výrobě.
  • SAS Text Miner odhaluje a extrahuje znalosti z textových dokumentů. Používá se pro analýzu obrovských množství dat, mj. informací z call center, průzkumů mezi zákazníky nebo zaměstnanci, informací o konkurenci a patentových právech. SAS Text Miner může také pomoci s odhalováním vznikajících problémů s produkty. V rámci platformy SAS9 podporuje několik dalších jazyků, což rozšiřuje možnosti jeho využití po celém světě.

SAS Intelligence Platform přináší zákazníkům výhody komplexního business intelligence
SAS Intelligence Platform nabízí integraci dat prostřednictvím SAS Enterprise ETL Serveru, ukládání informací, vyspělé analytické a portálové funkce či funkce dotazování a výkaznictví dostupné v SAS Enterprise Business Intelligence Serveru. SAS Intelligence Platform tvoří základ pro další připravovaná řešení společnosti SAS.

  • Integrace dat v rámci platformy SAS9 obsahuje funkce kvality dat a společné úložiště metadat pro zajištění spolehlivosti informací v počítačových systémech. SAS Enterprise ETL Server čistí a integruje data do společného datového skladu, který nabízí sadu dostupných, konzistentních a ověřitelných informací v rámci celého podniku.
  • Rozšířené analytické funkce SAS9 nalézají řešení na složitější otázky. Rozsáhlá sada prediktivních, deskriptivních a statistických analytických nástrojů pomáhá manažerům předpovídat, jak se jejich rozhodnutí projeví v budoucnosti.
  • Systém SAS9 zpřístupňuje informace všem zaměstnancům. SAS Enterprise BI Server nabízí několik uživatelských rozhraní a usnadňuje tak používání systému na všech úrovních podniku.

– red –

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *