E-business

Důvody pro outsourcing v oblasti telekomunikací a jeho výhody pro operátory

V dnešní době se pevné i bezdrátové telekomunikační sítě stávají stále a stále složitějšími, integrují více technologických platforem, včetně produktů a aplikací od celé řady dodavatelů. Operátoři stojí stále častěji před úkolem udržet krok s vývojem, optimalizovat a se ziskem řídit své telekomunikační sítě v narůstajícím konkurenčním podnikatelském prostředí. Deregulace a konkurenční tlaky je nutí poskytovat svým koncovým zákazníkům služby se stále vyšší přidanou hodnotou, služby lepší kvality ovšem při stávajících či dokonce nižších nákladech.

Outsourcing v oblasti telekomunikací tak znamená, že se externě najatá společnost začne starat o některé, či dokonce veškeré funkce sítě operátora, počínaje její správou a řízením a konče její fyzickou údržbou. Outsourcing v tomto případě může také znamenat převedení určitých zdrojů operátora na externího dodavatele (personálu, skladů náhradních dílů apod.). Díky tomuto může operátor lépe využít své zdroje na to, co je pro něj stěžejní, na vlastní tzv. core business – kontakt s jeho zákazníky, uspokojování jejich požadavků, orientaci na poskytování dokonalejších služeb, správně načasovaných, na správném místě.

Při správné aplikaci outsourcingu je výsledkem redukce fixních nákladů a úspora provozních výdajů díky tomu, že dodavatel služeb je zajišťuje díky své specializaci nejen efektivněji ale také současně pro více zákazníků.

Outsourcing správy sítí nebyl ještě donedávna běžnou praxí. V posledních dvou letech se ale situace radikálně mění, a o tyto služby začíná být čím dále větší zájem.

Výhody outsourcingu lze shrnout takto:

  • snížení provozních výdajů – až o 15% v porovnání s původním stavem
  • snížení nákladů na modernizaci sítě – při přechodu na nové technologie uplatní dodavatel know-how, které již vlastní (znalosti, zkušenosti, proškolený personál)
  • soustředění se na vlastní core-business – management, který předal operativu externímu dodavateli se může zcela soustředit na řízení společnosti a rozvoj obchodních záměrů

zdroj: Alcatel

– red –

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *