banner_left
banner_right
Knihy

Edgar K. Geffroy: Chci nahoru

Další průkopnická práce německého poradce a autora úspěšných knih (např. „Klíč k prodejním úspěchům“ nebo „Zákazník – náš protivník, nebo partner?“ – česky obě v nakl. Management Press) se věnuje problematice úspěchu v profesním i soukromém životě a krok za krokem provází čtenáře na cestě k jeho dosažení. Úspěch je založen na promyšleném, systematickém přístupu a kdo ho chce dosáhnout, musí se řídit určitými pravidly a prohlubovat vlastní předpoklady pro jeho dosažení.

Žijeme v převratné době, v době přechodu od průmyslové společnosti ke společnosti informační. Moc informací vítězí nad mocí peněz. Každý může dosáhnout úspěchu a zbohatnout, neboť každý má své osobité, kdesi vskrytu dřímající jedinečné schopnosti, a každá firma má své unikátní know how, jehož si cení nejvíce. Jen je však třeba udělat první krok. Úspěch jedince a úspěch firmy jsou postaveny na stejných základech a řídí se stejnými „pravidly“.

Edgar K. Geffroy, jeden z nejúspěšnějších německých poradců, během své kariéry často slýchal: Měl jsi zkrátka štěstí. Dlouho se nad tím zamýšlel a dospěl k závěru, že úspěch není jen důsledkem „štěstí“ nebo souhry náhod, nýbrž že je to systém, že kariéra se řídí určitými zákonitostmi nebo – chcete-li – vzorci úspěchu. Ve svém netradičním díle Chci nahoru (se „zdvojeným“ podtitulem Úspěch vyžaduje systém. Napřed zapomeňte na všechna pravidla je v překladu Jiřího Pondělíčka připravilo nakladatelství Management Press, prezentuje vlastní, ucelenou koncepci úspěchu, která svým originálním způsobem zpracování strhne a nadchne každého, kdo usiluje o místo na slunci, bez ohledu na to, je-li mu patnáct nebo pětašedesát.

Autor vychází z předpokladu, že jedenadvacáté století bude stoletím odpovědnosti za sebe sama, v němž se nejlépe prosadí ti, kteří si sami budou určovat kvalitu svého života.

„O skutečně senzačních úspěších, vzestupech a horizontech růstu bude rozhodovat schopnost najít rovnováhu mezi vlastním egoismem a lidskostí,“ tvrdí Geffroy. „Klíčem k úspěchu jste vy sami. A rovněž vaše schopnost vycházet se sebou a s druhými lidmi. Proto také spatřuji v tomto nadcházejícím století znovuobjevení člověka a lidskosti. I vy dojdete k lidskosti ze zcela sobeckého důvodu. Když se totiž postaráte, aby se dařilo druhým, povede se dobře i vám. Rád bych touto knihou vyvolal naději, že jedinec bude schopen určovat svůj vlastní život, dospívat k úspěchu netušených rozměrů, a přece pozitivně přispívat společnosti. Nikdo však nevyhrává sám. Úspěchu lze dosáhnout jedině ve společnosti…“

Edgar K. Geffroy – úspěšný německý autor a odborník – pracoval v posledních 20 letech jako osobní poradce mnoha firem, z nichž většina dosáhla mimořádných zvýšení obratu. Například v letech 1996–1999 zvýšil obrat firmy Rothmann & Cie AG, v níž působí jako člen dozorčí rady, z 18 na 180 miliónů DEM – a to díky své koncepci clientingu založené na zkušenosti, ze o zákazníky není třeba jen pečovat, je nutné se snažit je nadchnout či ohromit např. novými nápady a co nejvíce je k sobě přitáhnout.

Je autorem mnoha úspěšných knih o prodeji, které vyšly ve 25 zemích světa. Nakladatelství Management Press česky vydalo jeho Klíč k prodejním úspěchům (podtitul: Metoda 1 stránky) a knihu Zákazník – náš protivník, nebo partner? s podtitulem Clienting nahrazuje marketing a radikálně mění způsob prodeje. Kniha vyšla v nakladatelství MANAGEMENT PRESS.
Knihu je možné si objednat u stejného nakladatelství.

Brož., 145 x 205 mm, 188 str.,
doporučená cena 210 Kč, ISBN 80-7261-057-0

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *