Knihy

Kniha „Makroekonomie dnes“

“Abychom pochopili fungování ekonomiky musíme začít jednoduchou pravdou: Hospodářství jsme my. Ekonomika je jednoduše abstrakce od velkého množství výrobních a spotřebních aktivit. To, co vyrobíme společně, vyrobí ekonomika; to, co společně spotřebujeme, spotřebuje ekonomika.“ (str. 13).

Nejvýznamnějším motivačním tématem knihy Makroekonomie dnes, kterou vydalo nakladatelství Computer Press, je pochopení ekonomiky kolem nás. V kapitole 2 je podán souhrnný popis ekonomiky USA a její porovnání s jinými ekonomikami světa. Kapitola 2 tvoří empirický základ pro ohodnocení ekonomického výkonu. V rámci textu se objevují obchodní, spotřebitelské, globální i politické aplikace ekonomických principů, pomocí kterých se tyto základní principy jednak ilustrují a jednak vysvětlují.

Přes hojné množství příkladů z praxe jde v zásadě o knihu o teoretických principech, nikoliv o analýzu aktuálních ekonomických problémů. Je to kniha, která chce vyučovat ekonomii, nikoliv jen zvýšit povědomí o politicko-ekonomických záležitostech.
Čtenář se dozví, jak je definována ekonomie jako vědní disciplína, na jakých základech stojí např. ekonomika USA – co, pro koho a jak Spojené státy vyrábějí a jak spolu souvisí poptávka a nabídka.

Do jednotlivých kapitol jsou zařazeny rámečky Z TISKU, které obsahují úryvky článků z předních stran deníků The Wall Street Journal, The Washington Post, The New Yourk Times a jiných periodik.

Dalším originálním prvkem této knihy je celkem 50 rámečků ZE SVĚTA, které obsahují praktickou aplikaci klíčových ekonomických koncepcí ve světě. Na konci každé kapitoly je zařazena prognosticky orientovaná EKONOMIKA ZÍTŘKA. V těchto částech jsou studenti vedeni k tomu, aby aplikovali principy, které se právě naučili, na současné a nově se objevující problémy.

Text jednotlivých kapitol doprovázejí Webové poznámky v margináliích, které obsahují užitečné internetové odkazy.
Publikace je určena studentům ekonomických, podnikatelských a obchodních fakult, které moderní formou seznámí se vším důležitým, co do oboru makroekonomie spadá, ale také ekonomům a manažerům, kteří chtějí rozvíjet své ekonomické znalosti.

Kniha vyšla v nakladatelství Computer Press.

Bradley R. Schiller: Makroekonomie, Computer Press, Brno 2004
432 str. plnobarevných, cena 807Kč
Kód knihy: KE0192, ISBN: 80-251-0169-X, EAN: 978-80-2510-169-8

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *