Průmysl

Ispat International převezme LNM Holdings a vytvoří Mittal Steel Company

Společnost Ispat International N.V. oznámila, že odsouhlasila odkoupení LNM Holdings N.V. V návaznosti na provedení této transakce bude společnost přejmenována na Mittal Steel Company N.V. Současně s tím Ispat International a International Steel Group Inc. oznámily, že jejich představenstva jednomyslně schválila konečnou podobu smlouvy, podle které budou Ispat International a ISG fúzovat. Spojená firma Mittal Steel bude největší a nejglobálnější ocelářskou společností na světě a bude kotovaná na New York Stock Exchange a Euronext Amsterdam.

LNM Holdings je jednou z největších světových ocelářských společností, která disponuje rovněž důlními kapacitami. V prvních devíti měsících roku 2004 dosáhly její tržby 9,9 miliardy dolarů a výnos z provozní činnosti 3,2 miliardy dolarů. Společnost má celkovou roční výrobní kapacitu surové oceli 32 milionů tun a vlastní významné důlní kapacity s přibližnou roční těžbou 18 milionů metrických tun železné rudy, 13 milionů metrických tun koksu a 12 milionů metrických tun uhlí. Společnost LNM Holdings je přesvědčena, že má možnosti pro další růst a snižování nákladů, zvláště u případů nedávných akvizic. V roce 2004 tato společnost očekává dodávky oceli dosahující přibližně 26 milionů tun a tržby v přibližné výši 14,5 miliardy dolarů.

Podle podmínek smlouvy s LNM Holdings, vydá Ispat International akcionáři LNM Holdings 525 milionů nových akcií v hodnotě 13,3 miliardy dolarů za páteční uzavírací cenu na NYSE. Nové akcie budou tvořeny přibližně 140 miliony akcií třídy A a přibližně 385 miliony akcií třídy B, což je ve stejném poměru, v jakém jsou nyní akcie Ispat International v držení většinového vlastníka LNM Holdings.

Podle podmínek smlouvy s ISG dostanou akcionáři ISG 21,00 dolarů za akcii v hotovosti, a počet akcií Mittal Steel rovnající se 21,00 dolarům děleno průměrnou uzavírací cenou Mittal Steel za dvacet dnů obchodování předcházejících uzavření, až do maxima 0,6087 akcií a minima 0,4793 akcií. Hodnota při fúzi by byla 42,00 dolarů za akcii ISG nebo 4,5 miliardy dolarů v úhrnu, pokud bude průměrná cena akcií Mittal Steel za dvacet dnů obchodování předcházejících fúzi v intervalu od 34,50 do 43,81 dolarů za akcii. Akcionáři ISG si budou moci zvolit mezi hotovostí a akciemi Mittal Steel s tím, že se v úhrnu předpokládá vyplacení 50% v hotovosti a 50% v akciích Mittal Steel. Uzavírací ceny akcií Ispat International a ISG shares v pátek 22. října 2004 byly 25,34, resp. 29,68 dolarů.

Společnosti podepsaly dohodu o shodě s United Steelworkers of America a Independent Steelworkers Union.

Lakshmi N. Mittal bude předsedou představenstva a výkonným ředitelem Mittal Steel. Wilbur L. Ross, prezident ISG, se stane členem představenstva Mittal Steel. Aditya Mittal bude prezidentem, finančním ředitelem skupiny a členem představenstva. Malay Mukherjee bude provozním ředitelem. Rodney Mott, prezident a výkonný ředitel ISG se stane výkonným ředitelem sloučených provozů Mittal Steel v U.S.A.

„Tyto transakce dramaticky změní scénu světového ocelářství,“ řekl pan Lakshmi N. Mittal. „Spojujeme dohromady Ispat International, LNM Holdings a ISG, jednoho z největších integrovaných výrobců oceli v severní Americe, a tak vytváříme celosvětovou hybnou sílu. V minulých letech byl ocelářský průmysl charakterizován převážně regionální konsolidací. Toto propojení představuje významný krok kupředu v globalizaci tohoto odvětví.”

Pan Mittal pokračoval: „Propojená společnost bude mít vynikající pozici v surovinách, zvláště uhlí, koksu a železné rudě, i silné postavení v klíčových koncových sektorech. Toto propojení rovněž umožňuje Mittal Steel významnější přítomnost v důležitých industrializovaných ekonomikách, jakými jsou severní Amerika a Evropa, a v ekonomikách, v nichž se očekává nadprůměrný růst spotřeby oceli, včetně Asie a Afriky. A konečně, jsem zvláště potěšen tím, že Wilbur Ross a Rodney Mott, kteří vytvořili ISG a transformovali hutní průmysl v U.S.A. budou hrát i nadále v nové společnosti klíčovou úlohu.”

Pan Ross řekl: „Tato transakce splňuje všechny naše finanční a podnikatelské cíle. Našim akcionářům nabízí vynikající návratnost a potenciál pro silné zhodnocení v budoucnosti. O několik let urychluje naší strategii stát se vedoucím světovým výrobcem oceli. Spojením se společností Mittal Steel, která je respektována v celosvětovém hutnictví jak pro své strategické vize, tak i provozní úspěchy, jsme našim akcionářům nabídli okamžitou hodnotu i účast v novém, finančně silném, ziskovém globálním podniku se skvělými perspektivami růstu.”

Pan Aditya Mittal řekl: „Jsme přesvědčeni, že Mittal Steel bude v čele nejenom z pohledu celosvětového dosahu a provozní výkonnosti, ale že bude také mezi nejziskovějšími producenty oceli na světě. Finanční síla Mittal Steel nám umožní realizovat v našich podnicích návratné investiční programy a posílí naši schopnost provádět budoucí transakce. Nejdůležitější je, že obě společnosti se mohou dělit o své nejlepší zkušenosti ze všech svých provozů a posílit tak konkurenční výhody, které Mittal Steel má díky šíři svého globálního řízení a zkušeností.”

Pan Mott řekl: „Pro naše zaměstnance a zejména komunity, které byly postiženy zmenšováním tohoto průmyslového odvětví, představuje toto spojení silné stabilizační opatření a větší potenciál finančně silné a zajištěné hutní společnosti s různými provozy ve Spojených státech i jinde v zahraničí. Spektrum našich schopností, silné synergistické efekty a dynamická nabídka produktů nám umožní posloužit zákazníkům ještě lépe. Je to skvělé spojení zrozené ze síly.“

Strategií Mittal Steel bude zvýšení dlouhodobé hodnoty akcií, a to jak průběžným posilováním svého postavení jako nízkonákladového výrobce kvalitní oceli, tak i průběžným sehráváním integrující úlohy v globálně diverzifikovaném hutním průmyslu. Společnost má dobrou polohu v klíčových oblastech, o nichž je vedení přesvědčeno, že zaznamenají významný nárůst spotřeby oceli. Propojená společnost bude zahrnovat všechny aspekty moderního hutnictví pro výrobu komplexního portfolia jak plochých, tak dlouhých výrobků tak, aby plnila široké spektrum požadavků zákazníků. Bude působit ve všech sektorech, které jsou významnými konzumenty oceli, včetně automobilového průmyslu, výroby přístrojů, strojů a stavebnictví.

– pk –

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *