Marketing

Český maloobchod s potravinami je nasycen, omezené příležitosti k růstu nabízí trh spotřebního zboží

Růst tržeb maloobchodních potravinářských řetězců působících v České republice se zpomaluje, neboť trh začíná být nasycen. Prodejci rychloobrátkového spotřebního zboží se proto budou muset zaměřit na zvyšování tržeb na čtvereční metr. To jsou některé ze závěrů nového vydání studie maloobchodu a trhu spotřebního zboží vypracované PricewaterhouseCoopers a nazvané Z Beijingu do Budapešti: Nové cesty k růstu maloobchodu a trhu spotřebního zboží v zemích s rozvíjejícím se hospodářstvím. Zpráva analyzuje příležitosti k růstu na trzích spotřebního zboží ve 14 zemích střední a východní Evropy a Asie, ve kterých žije téměř polovina světové populace.

Na rozdíl od českého maloobchodu s potravinami předpokládá studie významný růst u řetězců specializovaných na módní oblečení, obuv a nábytek. Určitý prostor pro růst nabízí také sílící globální trend tzv. „shoppingtainmentu“, tedy pojetí nakupování jako zábavy. Nová obchodní centra, kde jsou vedle obchodů také kina, restaurace a další sportovní a zábavní zařízení, vznikají dnes nejen na okrajích velkých měst, ale také přímo v centrech. Řada projektů tzv. „zábavného nakupování“ se začíná realizovat už i v jiných městech než v Praze.

„Velká obchodní centra se budou muset zaměřit na zvyšování kvality, možnost kvantitativního růstu už je téměř vyčerpána. Zákazníci dnes nechtějí pouze nakupovat, ale chtějí se také příjemně pobavit a najíst. Dalším trendem, který jsme zaznamenali, je zmenšování obchodů tak, aby mohly být provozovány i v menších lokalitách“, uvedl Thomas Linder, vedoucí partner skupiny pro spotřební a průmyslové zboží, PricewaterhouseCoopers.

Když velké mezinárodní maloobchodní řetězce vstupovaly na český trh, soustředily se zejména na nejvýnosnější lokality. Rozložení hypermarketů v České republice je tak velmi nerovnoměrné, takže zde je stále prostor k expanzi na menších místních trzích. Další velká příležitost k růstu maloobchodu je orientace na vlastní značkové produkty, které řetězcům umožňují odlišit se od konkurence a posílit věrnost zákazníků.

Mezi největší výzvy, s nimiž se vyrovnává český trh spotřebního zboží, patří silná pozice maloobchodních řetězců ve vztahu k českým dodavatelům. Ti jsou tak nuceni akceptovat nižší marže a delší lhůty pro platby za zboží. Také snaha odborů o zákonné omezení otevírací doby, jež je v současnosti velmi flexibilní, by mohla zvýšit náklady.

Nejlepší příležitosti pro investice do maloobchodu se spotřebním zbožím nabízejí dnes Čína, Indie, Turecko, Thajsko, Malajsie a Maďarsko.

Studie PricewaterhouseCoopers zjistila, že největší prostor pro expanzi na trhu maloobchodu a spotřebního zboží je nyní v Číně. Indický trh je zajímavý z hlediska dlouhodobých investic. Turecko, Thajsko, Malajsie a Maďarsko jsou pokládány za trhy, kde jsou celkově velmi dobré podmínky pro rozvoj jak v krátkodobém, tak v dlouhodobém výhledu.

Trhy v Jižní Koreji, Polsku, Rumunsku, Singapuru a Slovinsku jsou podobně jako český trh celkově nasycené a existuje zde jen omezený prostor pro růst ve vybraných segmentech. K investicím v Rusku a Indonésii doporučuje studie přistupovat obezřetně a spíše z dlouhodobého hlediska.

Ve čtrnácti zkoumaných zemích zjistila studie tři hlavní trendy:

 • Citlivost zákazníků vůči cenám zboží má významný vliv na přístup k řízení značky a k budování vlastních značek prodejních řetězců.
 • Řetězce se stále více přesouvají z velkoměst i do menších měst.
 • Rozvoj tzv. „shoppingtainmentu“ – budování obchodních center nabízejících také zábavu.

„Očekáváme, že jakmile některé maloobchodní řetězce se spotřebním zbožím ukončí první fázi expanze, aby nabraly dech pro další aktivity, využijí místní obchodníci své zlepšující se vědomosti o moderních maloobchodních metodách a dobré znalosti místního prostředí k posílení pozici na trhu. Tento vývoj spolu s konsolidací místních i zahraničních investic v budoucnu výrazně zvýší konkurenci na trzích s maloobchodním zbožím,“ uvedl Alec Jones, celosvětový vedoucí PricewaterhouseCoopers pro průmyslová odvětví.

Hlavní zjištění průzkumu maloobchodu a trhu spotřebního zboží:
Příležitosti a rizika na sledovaných rychle rostoucích trzích

Číně nabízí okamžité příležitosti

 • Čína je největší spotřební trh na světě a její členství ve Světové obchodní organizaci povede ke zlepšení podnikatelských podmínek pro nové investory.
 • Čínské národní i lokální značky jsou velmi silné. Nadnárodní společnosti by proto měly pečlivě zvážit, do jaké míry musí své zboží a marketing přizpůsobit mentalitě čínského zákazníka.
 • Čínská vláda hraje významnou roli při rozvoji tržního prostředí, které by umožnilo dlouhodobý a zdravý ekonomický růst.

Rozvíjející se ekonomika Indie nabízí příležitosti v dlouhodobém horizontu

 • Řada společností nabízejících spotřební zboží již na indickém trhu úspěšně působí. Postupná modernizace země by měla vytvořit obrovské příležitosti pro další rozvoj.
 • V současné době mohou zahraniční maloobchodní a velkoobchodní společnosti investovat pouze do obchodů typu „cash-and-carry“ a v menší míře také do elektronického obchodování.
 • Vynikající úroveň Indie v oblasti informačních technologií zajistí mimořádně rychlý a dynamický rozvoj moderních maloobchodních prostor.
 • Indická vláda se snaží podporovat zkvalitňování životního stylu svých 300 milionů obyvatel a tomuto cíli, jakož i zvýšení zaměstnanosti a úrovně spotřeby, by v budoucnu bezesporu pomohla i možnost spolupráce místních podniků se zahraničními výrobci a prodejci spotřebního zboží.

Země s velmi dobrými podmínkami pro investice

 • Turecko je díky mladé a rostoucí populaci logickým cílem společností působících v sektoru maloobchodu a spotřebního zboží. Turecko se usilovně snaží modernizovat své hospodářství a vstup do Evropské unie by mohl velmi ovlivnit ekonomický rozvoj země.
 • Přes řadu legislativních omezení, která brzdí rozvoj trhu v Thajsku, nabízí tato země velký potenciál pro rozvoj podnikání. Malajsie je pro investory velmi atraktivní díky rostoucí spotřebitelské poptávce a existenci rychle se rozvíjející střední třídy.Také nízký průměrný věk obyvatel, nízká míra nezaměstnanosti a rostoucí moderní maloobchodní trh mimořádně zvyšují zajímavost Malajsie pro investory.
 • Maďarský trh maloobchodu a spotřebního zboží se rychle rozvíjí, ale stále jsou zde příležitosti pro další investice do hypermarketů a menších a specializovaných obchodů, a to především mimo hlavní město.

Trhy, kde jsou jen omezené možnosti růstu

 • Maloobchodní trhy v Jižní Koreji, Polsku, Rumunsku, Česku, Singapuru a Slovinsku jsou z hlediska velikosti již nasyceny. Přestože jsou zde určité příležitosti pro tradiční maloobchodní projekty, měly by se prodejci spotřebního zboží zaměřit spíše na mezery na trhu.
 • Životní úroveň obyvatel Singapuru a Slovinska je velmi vysoká, takže tyto země nabízejí řadu zajímavých příležitostí pro specializované projekty.
 • Také Rumunsko je vhodnější spíše pro menší, specializované projekty, a to kvůli legislativním omezením pro nákup pozemků a nemovitostí a malému množství kvalifikovaných pracovníků a manažerů.

Dlouhodobé příležitosti

 • Rusko má velký potenciál stát obrovským trhem masového spotřebního zboží a v současnosti patří mezi země s nejvyšším tempem hospodářského růstu. Avšak tento vývoj je omezován značnou nestabilitou ekonomického, politického a sociálního prostředí.
 • Dlouhodobý vývoj Indonésie bude zásadním způsobem ovlivněn vládními rozhodnutími. Měnící se politické a legislativní prostředí je překážkou pro zdárný a rychlý rozvoj aktivit zahraničních společností na indonéském trhu.

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *