Knihy

Kniha „Marketing podle Kotlera“

Kniha Marketing podle Kotlera, jedna z nejdůležitějších knižních publikací nejvlivnější světové autority v oboru marketingu, skutečný mezinárodní bestseller a marketingová kniha posledních několika let, jejíž český překlad (s podtitulem Jak vytvářet a ovládnout nové trhy) znovu vydává nakladatelství Management Press ( z angl. orig. přeložil Pavel Medek), je tvůrčí syntézou autorových dosavadních marketingových studií se zkušenostmi s praktickými podnikatelskými aplikacemi na globálních trzích, jež mu poskytla intenzivní poradenská spolupráce se špičkovými světovými manažery a jejich firmami (jde zejména o takové giganty či odvětvové lídry, jako jsou IBM, General Electric, AT&T, Honeywell, Bank of America či farmaceutický koncern Merck).

Jako konzultant Ph. Kotler působil či působí i v řadě evropských, asijských a jihoamerických podniků, proslulé jsou jeho semináře a intenzivní přednášková turné, při nichž se zaměřuje především na problémy marketingových strategií a plánování, organizace marketingu a mezinárodního marketingu.

Profesor Kotler patří i mezi významné průkopníky tzv. elektronického marketingu, tj. marketingového, podnikatelského využití možností celosvětové počítačové sítě internet. Na prahu informačního věku tak zkoumá nové podnikatelské modely, studuje a koncipuje nové formy prodeje, kdy „kamenné“ obchody jsou postupně doplňovány nebo v některých oborech dokonce i vytlačovány on-line obchodními centry, kdy se mění úloha prodejců a obchodních zástupců, role a formy reklamy a celého komplexu komunikace se zákazníky či potenciálními zákazníky, a se zřetelem k maximalizaci hodnoty poskytované zákazníkovi akcentuje také proměny logistických procesů, včetně procesů objednávání, řízení zásob, vyřízení zakázky apod.

Za posledních třicet let se Kotlerovo jméno stalo synonymem pro marketing vůbec a jeho nositel je již celé tyto tři dekády uznávanou světovou vůdčí autoritou v otázkách marketingových strategií a jejich realizace. Tvůrce a průkopník nových koncepčních přístupů, marketingových principů a metod, iniciátor rozšíření marketingového myšlení na takové oblasti, jakými se staly sociální marketing, personální marketing, marketing idejí, marketing neziskových organizací, marketing sídel a regionů atd., ve své nejnovější knize výstižně, ale přitom poměrně stručně pojmenovává marketingové výzvy a nastiňuje slibné příležitosti, jež pro marketing přináší nadcházející nové tisíciletí a jež před ním otevírají globalizace, hyperkonkurence a rozvoj pokročilých informačních a komunikačních technologií a médií, zejména pak internetu.

Nová kniha Marketing podle Kotlera tak přináší to nejpodstatnější „z Kotlera“: neopomíjí žádný z významných aspektů marketingové problematiky a ve svém celku představuje cenný zdroj inovačních nápadů a praktických podnětů orientujících a inspirujících marketingové manažery k vyšší marketingové výkonnosti. Péčí nakladatelství Management Press se nám tak dostává do rukou významný souhrn jeho nejnovějších praktických zkušeností a myšlenkových výbojů a všem českým marketingovým manažerům a podnikatelům pak vydatný svazek marketingových inspirací pro tvorbu úspěšné podnikatelské strategie. (e.g.)

Kniha vyšla v nakladatelství Management Press.

váz., 165 x 235 mm, 260 str.,
doporučená cena 380 Kč, ISBN 80-7261-010-4
3. dotisk 1. vydání

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *