Komunikace

Prospekt jako médium

Hranice mezi nadlinkovými a podlikovými komunikačními aktivitami se stírají. Výrobci nebo distributoři investují stále více prostředků do netradičních médií, jakým může být například prospekt nebo-li leták. Rozmach této nové formy prezentace je úzce spjatý s příchodem mezinárodních obchodních řetězců jako například Tesco, Bauhaus nebo Interspar.

Pro řetězce tato aktivita představuje další zisky. Marketingové oddělení řetězců s prospektem zachází jako s klasickými novinami: existuje redakční uzávěrka, spolupracuje se s grafickým studiem, prodává se inzertní plocha. V každém marketingovém oddělení řetězce existuje speciální team pracovníků, jehož náplní práce je starat se a obchodovat s prospektem/letákem.

Kvalita prospektů jako i cena za inzerci jsou řetězec od řetězce rozdílné. Řádově se však cena za inzerci pohybuje v desítkách tisíc korun. Definitivní výše ceny záleží na individuální domluvě mezi zadavateli jako například Henkel, ETA, Bosh nebo Nestlé a řetězcem.

Prospekt (leták) představuje v ČR novou, netradiční formu komunikace. Výrobci si musí zvyknout na to, že nestačí s řetězcem jenom domluvit nějakou „akci“. Řetězce od nich budou vyžadovat i další finanční prostředky na její propagaci.

Při kalkulaci celkové výše ceny za inzerci se zohledňuje výše tištěného nákladu letáku a pokrytí jednotlivých regionů. Rozhodující roli má také velikost obrázku a stránka, na které bude umístněn. Logicky bude stát celostránková inzerce na první straně více než někde uprostřed letáku. Tabulkový výpočet nebo cena odvíjející se od nějakých ukazatelů však neexistuje a vše záleží na individuálním obchodním vyjednávání.

Roznáška (distribuce) letáku představuje také samostatnou podnikatelskou aktivitu. Zabezpečují ji společnosti jako například Česká pošta, ADM nebo Tempo Team. Je otázka, která z těchto společností dokáže nabídnout lepší podmínky a cenu. U jejího výběru je však rozhodující kvalita roznášky v jednotlivých regionech a komplex souvisejících služeb.

Důležitou roly sehrává kvalita nebo-li grafické provedení prospektu. Je velmi důležité, zda si konzumenti prospekt alespoň prohlédnou nebo jej rovnou vyhodí do odpadkového koše. Prospekty se navzájem liší co do kvality papíru, barevného provedení, způsobu označení cen a umístnění produktů. Jsou distribuovány zdarma do poštovních schránek a na tomto místě se objevují další konkurenční letáky. Řetězce by se proto měly zajímat o to, jak konzumenti vnímají jejich prospekt, kde jsou jeho slabé stránky a kde naopak vyniká. Výzkum konzumentů jim prozradí například, které barvy nejlépe účinkují nebo které grafické znázornění označení produktu je nepřehlédnutelné. Také inzerenta, resp. zadavatele reklamy bude zajímat, který z prospektů vyniká nad ostatními, kde je vhodné investovat svůj rozpočet.

Čtěte také