Management

Špičkoví manažeři firem v České republice vnímají poradenské služby jako samozřejmou součást řízení

V rámci prosazování partnerského přístupu v poradenských službách zpracovala společnost Capgemini Czech Republic studii „Consulting a potřeby manažerů v České republice 2004“. S detailními dotazy oslovila společnost 100 vedoucích představitelů nejvýznamnějších společností na území České republiky.

Služby poradenských společností využívají stále častěji nejen firmy, které jsou již na špičce ve svém oboru podnikání, ale také ty, které se na vrchol chtějí teprve dostat. I přesto je v České republice consulting stále ještě vnímán odlišně než v nejvyspělejších ekonomikách, kde má delší tradici. Studie společnosti Capgemini „Consulting a potřeby manažerů v České republice 2004“ se proto zaměřila na zjištění, jaké jsou zkušenosti vrcholných manažeřů s poradenskými službami, jaká jsou jejich očekávání i jakou roli tyto služby hrají v jejih podnikání.

Výsledky studie, v jejímž rámci společnost Capgemini oslovila stovku nejvyšších představitelů významných společností působících v České republice, ukázaly, že ačkoli vůči poradenským službám panuje mezi firmami určitá opatrnost. I přesto se ovšem poradenské služby mezi vedoucími podniky v České republice velmi dobře etablovaly. Některou formu poradenství totiž při své činnosti využívá 84 % oslovených společností. Dalších 12 % poté uvažuje o využití služeb konzultantů v blízké budoucnosti. Pouze 4 % respondentů pak o spolupráci s poradenskou společností vůbec neuvažují. Více než třetina dotázaných (36 %) věří, že poradenské společnosti jsou důležitým prvkem v jejich podnikání.

„Studie ukázala, že firmy v České republice kladou na poradce vysoké nároky,“ uvedl Patrik Horný, generální ředitel společnosti Capgemini pro Českou republiku. „Manažeři očekávají od poradenských firem především inovativní řešení a informace o všech rizicích. Většina z nich také vnímá jako klíčový faktor úspěchu partnerský vztah mezi poradcem a klientem.“

Klíčovým faktorem úspěšné spolupráce mezi společností a poradenskou firmou je tedy podle studie „Consulting a potřeby manažerů v České republice 2004“ partnerský přístup – tento názor vyjádřilo 56 % respondentů. Přibližně 40 % společností vyřaduje, aby jim byl poradce rovnoscenným partnerem v diskusi. Manažeři podniků v České republice požadují od konzultantů také informace o rizicích, která mohou firmu při dosahování stanovených cílů ohrozit (36 % dotázaných manažerů). Překvapivě pouze 24% respondentů považuje za důležité získat od poradenské společnosti informace o aktuálních trendech v oboru a odhad jejich budoucího vývoje.

Pro manažery je klíčové předání know-how z konzultanta na zaměstnance a podpora rozvoje schopností zaměstnanců společnosti. „Chtějí od poradeské společnosti spíše optimalizaci procesů, pomoc se zavedením nových postupů a technologií, případně pomoc s vytvářením nové strategie,“ doplnil Patrik Horný.

Za největší riziko při výběru poradenské společnosti považuje 80 % respondentů nízkou kvalitu dodaných poradenských služeb – několik dotázaných se v této souvislosti shodlo, že jim na českém trhu chybí objektivní reference lokálních poradenských společností. Negativně hodnotí manažeři také nízkou specializaci na konkrétní obory podnikání. Téměř polovina (48 %) dotázaných manažerů má obavu z dodání příliš složitých řešení, se kterými nebudou umět zaměstnanci společnosti dále pracovat a plně je využívat.

Další obavou, která panuje mezi respondenty, je strach z příliš vysoké ceny poradenských služeb. „Studie odhalila, že jen málo manažerů hledá vztah mezi náklady na poradenství a přínosy, které jim tyto služby přinesou – například zvyšování tržeb na jedné straně či redukci nákladů na straně druhé,“ dodal Patrik Horný.

Většina respondentů (52 % dotázaných) považuje za nejvýhodnější systém odměňování poradenských společností fakturaci za odvedenou práci v „člověkodnech“ při zahrnutí motivačního systému bonusů či malusů (tedy případné redukce odměny založené na výsledcích projektu, růstu hodnoty společnosti, úspoře nákladů apod.). Zbylá část respondentů naopak preferuje fixní, předem dohodnutou částku za odvedenou práci – realizovaný projekt.

„Manažeři podniků považují relativně často hodinové sazby poradenských firem za příliš vysoké,“ uvedl dále Patrik Horný. „Jen málokdy si ovšem uvědomují princip fungování poradenských společností založený na nestálé vytíženosti jednotlivých expertů a relativně vysokých nákladech na kontinuální zvyšování know-how.“

Capgemini Group patří ve světě k největším poskytovatelům poradenství a služeb v oblasti technologií a outsouricngu. Společnost pomáhá podnikům realizovat růstové strategie a těžit z využití moderních technologií.

– red –

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *