Knihy

Řeč těla jako účinný nástroj prodeje

Snadno můžeme pozorovat, že se různé konkurenční produkty na trhu stále méně liší, jak pokud jde o kvalitu, tak i cenově. Producent i prodejce, jenž chce být úspěšný, proto stojí před důležitým úkolem: i přesto a právě proto nalézt svou jedinečnou konkurenční výhodu. Prověřené zkušenosti potvrzují, že významnou odlišující předností v rovině osobního jednání (a obchodní a prodejní praxe) může být také řeč těla a že i úroveň schopnosti řeči těla rozumět a umění náležitým způsobem ji do vlastního projevu zapojovat může zcela zásadním způsobem rozhodnout o tom, zda naše obchodní jednání skončí úspěchem či naprostým fiaskem.

Kniha Jana L. Wageho, mezinárodně uznávaného experta v oblasti prodejního poradenství, mezilidské komunikace a přesvědčování, Řeč těla jako účinný nástroj prodeje (její již 5. vydání připravilo nakladatelství Management Press) v osmi kapitolách (např. Tělesné signály vysílané přes psací stůl; Rozhovor vedený v rohové sedačce nebo vstoje; Jak „režírujete“ vlastní tělesné signály?; Řeč těla při skupinové prodejní prezentaci) analyzuje různé typy komunikačních situací a na základě jejich rozboru učí řeči těla rozumět i řeč vlastního těla do prodejních činností aktivně zapojovat.

Účinnost textu podporuje více než 100 vyobrazení „znaků“ řeči těla, názorných ukázek, které vhodně ilustrují výklad jednotlivých „řečových“ situací a napomáhají jejich správnému porozumění, včetně umění rozpoznávat nesoulad mezi verbálním projevem a řečí těla našeho zákazníka, partnera či oponenta.

Výběr a analýza jednotlivých prodejních situací jsou přitom podloženy autorovou vlastní, více než čtyřicetiletou prodejní praxí (a to v tak rozdílných komoditách, jako jsou domácí spotřebiče, potraviny či tiskařské stroje) – jejím dalším vynikajícím plodem – řečeno jen na okraj této recenze – je jiná Wageho kniha: Jak získat zákazníka, jejiž české vydání s podtitulem 144 zlatých pravidel prodeje před časem vydalo také nakladatelství Management Press.

Je ovšem pochopitelné, že umění rozumět skladebným prvkům řeči těla (postoj, držení těla, pohyb, gestikulace, mimika, tělesné signály ap.) i umění jejich dovedné aplikace mají univerzální hodnotu a že nenacházejí uplatnění jen v situacích, k nimž dochází při prodejních jednáních a prezentacích.

Wageho kniha je proto skvělou „učebnicí“ přesvědčivé komunikace vůbec a ocení ji jistě i všichni ti čtenáři, kteří se nepřipravují na ryze obchodní jednání či prodejní aktivity, ale chtějí si například osvojit umění úspěšně „prodat“ myšlenku či námět svým spolupracovníkům, známým či rodinným příslušníkům, resp. získat je pro svůj návrh.

Kniha vyšla v nakladatelství MANAGEMENT PRESS.
Knihu je možné si objednat u stejného nakladatelství.

Brož., 135 x 205 mm, 116 str.,
doporučená cena 149 Kč, ISBN 80-7261-023-6

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *