Knihy

Kniha „10 zlatých pravidel prodeje“

Nové, již šesté vydání knihy Ivana Bureše 10 zlatých pravidel prodeje (s podtitulem Prodávat je snazší než dávat) je bez pochyb silným praktickým důkazem její hodnoty, jejího přínosu a významu. Stejně jako řada předchozích autorových knih je nepostradatelná v knihovně všech těch lidí, kteří se zabývají nabídkou a prodejem zboží a služeb.

Myšlenkový leitmotiv knihy plně vychází z Burešova nepřekonatelného naturelu – passion for sale, který v praxi úspěšně uplatnil v tvrdém konkurenčním prostředí v Kanadě a USA, když v emigraci začínal skutečně od píky v nabídce a prodeji, až dosáhl vedoucího postavení v řízení marketingu velké firmy. Tuto jeho vášeň pro prodej, kterou kniha na čtenáře přenáší, navíc pak každá z kapitol knihy podporuje i odborně – autorův bohatý zkušenostní materiál totiž jasně ukazuje, že kromě zaujetí je dobré mít a znát také hlavní zásady úspěšného prodeje.

Autor své zkušenosti a poznatky, doplněné i o teoretické univerzitní studium, znalost zahraničního i domácího prostředí a psychologie člověka, předává nejen široké čtenářské obci, ale i tisícům posluchačů svých kursů. Jeho semináře se silným iniciačním a empatickým nábojem vydají za mnohý certifikovaný kurs marketingu.

Výraznou předností Burešovy knihy je systematičnost a přehlednost výkladu, zajímavá forma podání, která čtenáře láká od kapitoly ke kapitole – dozvědět se o prodeji více a více.

V deseti kapitolách, v deseti pravidlech se závěrečným shrnutím každého pravidla soustřeďuje svou pozornost na hlavní faktory úspěšného prodeje. Ukazuje význam přípravy, získání a shrnutí potřebných informací, znalosti zboží nebo služeb, význam komunikace, zdolávání námitek kupujícího i péče o zákazníky po prodeji zboží. Svůj výklad „jak na to“, jak nejlépe zvládnout umění nabídnout a prodat doprovází příběhy ze své prodejní praxe (např. případ „neprodejné“ farmy, „kuriózních” vysavačů či neoblomné banky aj.).

Od svého třetího vydání je kniha rozšířena o tři nové kapitoly – principy motivace poptávky, principy transformace produktu v ideu a o kapitolu o principech nákupního rozhodování. Tyto kapitoly plně dokumentují Burešovu koncepci filosofického a psychologického rámce knihy. Jeho široký obecný rozhled a humanitní myšlenková dimenze jej vedou k tomu, že nepreferuje jen čistě pragmatické pojetí byznysu, ale pokládá za neodmyslitelnou součást prodeje např. i etický rozměr, jejž chápe jako vyšší princip prodeje, který pomáhá získávat zákazníka pro další nové nákupy, přivádí ho zpět, vytváří vzájemnou důvěru, stimuluje i sebedůvěru prodejce, jeho opravdové seberealizační uspokojení.

Právě proto není Burešova kniha jen „kuchařkou“, pragmatickým návodem. V současné době, kdy prodávání se stalo „chlebem“ statisíců dealerů, obchodních reprezentantů, prodejců a prodavačů všeho druhu, cestou k penězům a úspěchu, může Burešova knížka významně napomoci svými radami a zkušenostmi k získání a udržení zákazníka, k realizaci prodeje, ale přivádí i k zamyšlení nad základními ekonomickými, politickými a psychologickými otázkami, jež s prodejem, nakupováním, ale i výrobou zboží a poskytováním služeb souvisejí, bez nichž o prodeji nemůže být řeč.
Autor recenze: Jaroslav Kubát

Kniha vyšla v nakladatelství Management Press.

brož., 145 x 205 mm, 144 str.,
doporučená cena 220 Kč, ISBN 80-7261-114-3

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *